Klantportaal   |  Leerplatform
Diensten

AERIUS Stikstofberekeningen

Milieu

AERIUS Stikstofberekeningen

Omgevingsdienst Nederland ondersteunt uw project door het opstellen van een stikstofberekening. Sinds 2 november heeft u voor uw bouw-/sloopproject een AERIUS berekening nodig om aan te tonen dat de stikstofuitstoot voor de tijdelijke (bouw/sloop) activiteit voldoende beperkt is. Is uw project gelegen binnen een straal van 25 km van een Natura 2000 gebied en is uw project vergunningsplichtig voor de bouwactiviteit, dan moet u bij uw aanvraag een AERIUS-berekening aanleveren. ’Met een AERIUS-berekening wordt bepaald hoeveel stikstof er op omliggende natuurgebieden neer zal slaan door uw project. Hierna kan er beoordeeld worden of hiervoor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming verplicht is.

Omgevingsdienst Nederland beschikt over de benodigde expertise op de vakgebieden bouw, RO en milieu om deze berekeningen op te stellen. Om een bijdrage te leveren in de voortgang van de bouwopgave in Nederland stellen wij stikstofberekeningen op. Heeft u vragen over onze werkwijze en adviezen op het gebied van stikstof, neemt u dan contact op met 040-2949005.

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

Whitepaper Omgevingswet

De uitgestelde Omgevingswet is een hot topic. Ben jij klaar voor de komst van de nieuwe wet? Download onze whitepaper en start vandaag nog!