De impact van de BOPA na 1 januari 2024

Diensten

Opleidingen

Onze passie ligt in het gezamenlijk werken aan een veilige en duurzame fysieke leefomgeving. Omgevingsdienst Nederland richt zich daarbij op de ontwikkeling van mensen en organisaties die dit mogelijk maken.

Wij bieden verschillende opleidingen en trainingen voor vergunningverleners/casemanagers, toezichthouders, handhavers en andere specialisten binnen de fysieke leefomgeving. Daarbij leggen we niet alleen de focus op het overbrengen van kennis, maar focussen we ook op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en soft skills, evenals het kunnen toepassen hiervan in de praktijk. Zo zorgen we dat elke deelnemer aan onze opleidingen het beste uit zichzelf kan halen.

Lees meer.

Adviesdiensten en uitbesteding

Een belangrijke succesfactor voor organisaties is het vermogen om zich snel te kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving, zowel intern als extern. Als organisatie/gemeente streeft u naar korte doorlooptijden van projecten en dossiers zonder afbreuk aan de kwaliteit. Zo krijgt en houdt u uw dienstverlening op hoog niveau.

Het uitbesteden van ondersteunende processen en het inwinnen van professioneel advies kan daarbij een groot verschil maken. Zonder dat het u tijd en moeite kost borgt u de kwaliteit, flexibiliteit en snelheid van uw dienstverlening. Door uw ondersteunende processen uit te besteden aan Omgevingsdienst Nederland, huurt u in feite een team van experts in.

Lees meer.

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet
De impact van de BOPA na 1 januari 2024
11 januari 2024

Omgevingsdienst Nederland en TÜV NORD Nederland gaan elkaar versterken bij de uitvoering van de Wkb

Omgevingsdienst Nederland en TÜV NORD Nederland starten veelbelovend samenwerking voor private kwaliteitsborging...

Ontwikkelingen in de markt
De impact van de BOPA na 1 januari 2024
1 januari 2024

Eindelijk: de Omgevingswet!

De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn er dan eindelijk! Na meerdere malen uitstel is de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet nu echt een feit. De invoering  van...

Algemeen
De impact van de BOPA na 1 januari 2024
7 december 2023

De impact van de BOPA na 1 januari 2024

Het lijkt nu echt te gaan gebeuren: 1 januari 2024 treedt de langverwachte, en vaak uitgestelde, Omgevingswet in werking. Vanaf dan zal uw gemeente automatisch een omgevingsplan hebben in plaats van ...