Klantportaal  |  Leerplatform

Diensten.

Diensten van Omgevingsdienst Nederland

Omgevingsdienst Nederland is uw specialist én marktleider wat betreft het outsourcen van vergunningverlening, toezicht en handhaving en juridische ondersteuning op het gebied van omgevingsrecht binnen de overheidssector. We werken primair voor (regionale) omgevings-, uitvoerings- en milieudiensten, gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden die met omgevingsvergunningen te maken hebben of te maken krijgen.

Uitbesteding VTH Taken

Als partner van onze opdrachtgevers ondersteunen wij door middel van het aannemen van opdrachten op basis van uitbesteding. Voor veel van onze opdrachtgevers hebben wij de gehele backoffice ingeregeld aangaande de uitvoering van de Wabo-taken. Voor andere opdrachtgevers worden we volledig ingezet als flexibele schil ten tijde van onderbezetting op hun eigen afdelingen. 

Onze unieke werkwijze biedt de opdrachtgever optimaal de gelegenheid om de werkvoorraad beheersbaar te houden wanneer pieken in de werkvoorraad daartoe aanleiding geven.

Opleidingen

Wij voorzien vakspecialisten van dé kennis voor de toekomst!

Omgevingsdienst Nederland is dé innovatieve opleider voor de fysieke leefomgeving. Binnen de vakgebieden ruimtelijke ontwikkeling, bouwkunde en milieu verzorgen we verscheidene vormen van maatwerk trainingen, traineeships, opleidingstrajecten, permanente educatie en netwerk/thema/kennisdagen. Specifiek gericht op uw wensen en behoeften. 

Afhankelijk van de leerbehoefte wordt door Omgevingsdienst Nederland vanuit ons eigen netwerk een passende docent ingezet voor een opleiding of training. Voor onze trainingen wordt gebruik gemaakt van docenten uit de praktijk. Dit zijn docenten die meerdere jaren ervaring hebben op het vakgebied waarop ze trainen. Hun manier van lesgeven is vooral interactief en praktisch van aard. De lesmethode sluit aan bij de Jennings methode. Door de praktijk onderdeel uit te laten maken van de trainingen kan het geleerde direct zelf toegepast worden door de deelnemers. Leren door te doen! 

Meer weten over welke opleidingsmogelijkheden we bieden?

Ga naar pagina

Advies

Omgevingsdienst Nederland is leidend op het gebied van advies over omgevingsrecht. Het omgevingsrecht is een complex recht dat regelmatig verandert en gestuurd wordt door jurisprudentie. Onze specialisten zijn en blijven door opleidingen en trainingen te volgen, op de hoogte van veranderingen op het gebied van omgevingsrecht. Hierdoor kunnen wij opdrachtgevers voorzien van actuele en relevante kennis.

Omgevingsdienst Nederland kan u onder andere ondersteunen met:

 • Opstellen en/of toetsen van ruimtelijke onderbouwingen
 • Opstellen van beleidsplannen, uitvoeringsprogramma’s etc. 
 • Advisering omgevingswet en omgevingsplannen
 • Juridische advisering binnen het omgevingsrecht
 • Toetsing van energie-audits (EED-richtlijn)
 • Gespecialiseerd advies op het gebied van: lucht, water, bodem, geluid, externe veiligheid

Weten wat onze specialisten voor je kunnen betekenen? Neem contact op, we helpen u graag verder.

Contact:

Corporate video Omgevingsdienst Nederland

Onze professionals zijn werkzaam in de volgende specialismen/vakgebieden:

/  Vergunningverlening
 • Bouwplantoetsing
 • Slopen
 • Uitvoeringsprogramma’s
 • Milieuvergunningen
 • Milieumeldingen
 • MER-(beoordeling)
 • NB-wet vergunningen
 • Watervergunningen/ toetsing aan keur
/  Toezicht en Handhaving
 • Bouwtoezicht
 • Milieutoezicht
 • Energietoezicht
 • Toezicht op asbest
 • APV- toezicht
 • (Constructief) toezicht bij evenementen
/  Beleidsplannen en Uitvoeringsprogramma’s
 • Beleidsplannen
 • Toezicht en handhaving
alt="logo tuv nederland"

ISO 9001
Omgevingsdienst Nederland heeft een gecertificeerd ISO9001 kwaliteitssysteem. Alle processen zijn hierin beschreven en vastgelegd en hiernaar wordt dan ook gehandeld. Periodieke audits en continue verbeterprocessen zijn inherent aan de ISO9001 certificering. Dit borgt de kwaliteit van onze dienstverlening.

Organisaties met wie we samenwerken

Meer informatie?

Neem contact met ons op!