Monique ten Thije

Opleidingen voor organisaties

Wij voorzien uw specialisten van dé kennis voor de toekomst.

Onze passie ligt in het gezamenlijk werken aan een veilige en duurzame fysieke leefomgeving. Omgevingsdienst Nederland richt zich daarbij op de ontwikkeling van mensen en organisaties die dit mogelijk maken.

Direct contact
Monique ten Thije
Monique ten Thije Opleidingsmanager

Omgevingsdienst Nederland is dé kennispartner voor professionals binnen het fysieke domein.

Wij bieden verschillende opleidingen en trainingen voor vergunningverleners/casemanagers, toezichthouders, handhavers en andere specialisten binnen de fysieke leefomgeving. Daarbij leggen we niet alleen de focus op het overbrengen van kennis, maar focussen we ook op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en soft skills, evenals het kunnen toepassen hiervan in de praktijk. Zo zorgen we dat elke deelnemer aan onze opleidingen het beste uit zichzelf kan halen en we uw organisatie verder helpen.

Opleidingsvormen

 • trainingsdagen
 • complete opleidingstrajecten
 • maatwerk opleidingen
 • permanente educatie
 • her- en bijscholing
 • thema- en kennisdagen

Wij leiden uw medewerkers op binnen de expertises:

 • bouw
 • milieu
 • energie & duurzaamheid
 • ruimtelijke ontwikkeling
 • de Omgevingswet
 • de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Sluit ons aanbod niet aan op uw vraagstuk? Laat het ons weten, dan stellen wij een maatwerk traject samen op basis van uw behoeften. We verzorgen opleidingen en trainingen op locaties verspreid door heel Nederland en op verzoek in-company.

Onze aanpak

Uw vraagstuk in beeld
Om uw vraagstuk en wensen helder in beeld te krijgen gaan we allereerst samen om tafel. Zo krijgen we scherp hoe en in welke vorm we uw organisatie het beste kunnen ondersteunen.

Certificering
Onze opleidingen zijn waar mogelijk gecertificeerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat de opleidingen voor Bouw en Milieu voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2.

De beste docenten voor uw vraagstuk
We beschikken over een pool van ruim tachtig ervaren praktijkdocenten met ieder zijn/haar eigen specifieke vakkennis. Zij volgen de laatste ontwikkelingen in de markt en kennen de materie waarmee uw medewerkers in de praktijk te maken krijgen. Op basis van uw behoeften selecteren we een of meerdere docenten. Zo zorgen we dat onze docenten beschikken over de juiste expertise en kunde om uw vraagstuk in te vullen.

Maatwerk
We hechten veel waarde aan kwaliteit en resultaat. Onze opleidingen en trainingen worden met veel persoonlijke aandacht voor de deelnemers en hun ontwikkeling gegeven. Per opleiding of training wordt beoordeeld welke leermiddelen en welk lesmateriaal het beste past bij uw doelstellingen en de behoeften. Zo garanderen wij een opleiding of training die aansluit bij uw wensen.

Return on investment (ROI)
Onze opleidingen zijn zeer praktijkgericht waardoor deelnemers nieuwe kennis meteen kunnen toepassen in de praktijk. Studieopdrachten gaan in de meeste gevallen over een vraagstuk uit de werksituatie van de deelnemer. De analyses en oplossingen die hieruit voortkomen, kunnen meteen doorgevoerd worden in uw organisatie waardoor de efficiency omhoog gaat. Dat is een directe return on investment voor u als opdrachtgever. Verder vergroot u het theoretisch kader van uw medewerkers, waardoor zij zaken vanuit een breder perspectief kunnen bekijken en op de hoogte zijn van de laatste wetenschappelijke inzichten in het vakgebied. Met als resultaat dat uw medewerkers hun impact kunnen vergroten binnen uw bedrijf.

Heldere communicatie
Onze persoonlijke aanpak is onze kracht. Bij Omgevingsdienst Nederland kunt u rekenen op heldere communicatie, transparante processen en één vast aanspreekpunt. Kunnen we uw vraagstuk niet per direct oplossen, dan denken we graag mee in alternatieve oplossingen.

Ervaringen van onze opdrachtgevers

“Ervaren mensen zijn niet te vinden. Omdat we snelle inzetbaarheid van mensen willen, zochten wij een praktijkgerichte opleiding die voldoet aan de eisen uit de Kwaliteitscriteria in een kort tijdsbestek. Dat troffen we in Omgevingsdienst Nederland.”

– Ary, Team Accounthouder – RUD Zeeland

“De samenwerking met Omgevingsdienst Nederland is essentieel geweest om de werkprocessen te stroomlijnen en de dienstverlening aan de inwoners van Bernheze te verbeteren.” Lees meer.

– Wesley Geven, Wabo-regisseur – Gemeente Bernheze

“Door de hoge mate van flexibiliteit en persoonlijke benadering sluit de opleiding van Omgevingsdienst Nederland goed aan bij de verschillende vertrekpunten en individuele behoeften van de trainees. De nauwe samenwerking met Omgevingsdienst Nederland heeft geresulteerd in een opleiding op maat, gebaseerd op de opleiding OK Bouw.”,

– Diane, Teamleider integraal toezicht afdeling VTH Omgevingswet – Bouwen aan Brabant.

Onze opleidingen in cijfers

32

Verschillende specialismes

234

Verschillende cursussen

8

Gemiddelde voor cursussen

412

Deskundige docenten