Klantportaal   |  Leerplatform

Agri

De diversiteit in werkzaamheden prikkelt me en zorgt ervoor dat ik groei op professioneel en persoonlijk vlak.

Functie
Casemanager Bouw

Opdrachtgever
Omgevingsdienst Nederland / Gemeente Landerd

TESTIMONIAL

Agri vertelt..

Agri studeerde in 2016 af aan de Technische Universiteit Eindhoven en rondde daarmee zijn Master architectuur af. Kort daarna kwam hij in dienst als Casemanager bij Lybrae. Wegens de crisis in de bouwsector destijds stapte hij na een korte periode over binnen het vakgebied en specialiseerde hij zich verder in ‘Toezicht en Handhaving’.

Die overstap heeft me veel geleerd. Vanuit deze rol had ik meer contact met het werkveld en ging ik in een ander facet van het bouwproces aan de slag. Alle vergunningen die je verleend als casemanager, of vragen die je krijgt moeten door een toezichthouder of handhaver behandeld en getoetst worden. In deze rol voerde ik een project uit voor een relatief kleine gemeente. Voor deze gemeente mocht ik alle taken in het proces oppakken, waardoor ik veel meer inzicht gekregen heb in alle zaken rondom mijn oorspronkelijke rol als casemanager. Nu pluk ik daar de vruchten van en kan ik mijn werkzaamheden als casemanager beter uitvoeren.

Afwisseling en diversiteit
In zijn rol als casemanager bij Lybrae werkt Agri twee dagen per week voor Omgevingsdienst Nederland, het zusterbedrijf van Lybrae, en drie dagen per week voor gemeente Landerd.

“Voor Omgevingsdienst Nederland ben ik aan de slag met een project van gemeente Eindhoven dat zich toespitst op de afdeling woningbouw. Daar behandel ik onder andere uitgebreide procedures met betrekking tot zienswijzen of bezwaren door particulieren die verbouwingen uitvoeren. Deze mensen worden gehoord, hun vragen worden beantwoord en verder op weg geholpen in het bouwproces.

Situaties waarbij de uitvoering anders is als dat de verleende vergunning beschrijft zijn voor mij echt een uitdaging. In een omgeving waarbij politieke belangen spelen naar oplossingen zoeken, waarbij de belangen van zowel de gemeente als aannemer en uitvoerende bouwer behartigd moeten worden – daar put ik mijn energie uit.”

Agri geeft uitleg aan collega’s

Groei
“De diversiteit in werkzaamheden prikkelt me en zorgt ervoor dat ik groei op professioneel en persoonlijk vlak. Toen ik bij Lybrae in dienst kwam heb ik dit ook als ‘wens’ uitgesproken, die altijd gehoord en vervuld is sinds ik in dienst ben. Bij mijn accountmanager, kan ik altijd terecht voor advies, vragen en wordt er goed nagedacht over mijn vervolgstappen binnen de organisatie. Dat geeft me een gevoel van vertrouwen en waardering. Daarbij is de dynamiek onder alle collega’s ook goed, grappen we regelmatig met elkaar en helpen we elkaar met uitdagende cases.

Tijdens de start van mijn carrière had ik voor ogen om dit werk maximaal 5 jaar uit te voeren in de functies die ik tot nu toe bekleed heb. Mijn doel is om op termijn in een coördinerende rol te fungeren waarbij ik een team kan aansturen. Dit vergt nog meer inhoudelijke kennis – ook mede door de veranderende wetgeving. Samen met mijn accountmanager wordt er invulling gegeven aan deze wens en worden er handvaten gecreëerd door middel van opleidingen om dit te realiseren. Zo kan ik de volgende stap in mijn carrière maken.”

Kijk ook eens naar vacatures voor bouwplatsoener voor de gemeente, handhaver of vergunningverlener.

Ook een carrière als casemanager?

Whitepaper Omgevingswet

De uitgestelde Omgevingswet is een hot topic. Ben jij klaar voor de komst van de nieuwe wet? Download onze whitepaper en start vandaag nog!