Klantportaal  |  Leerplatform

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid

Ondernemen betekent voor ons ook onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. Dit doen we in de vorm van sponsoring, sociaal ondernemen en aandacht voor het milieu.

Sponsoring en sport
We dragen bij aan de prestaties van talenten en ambitieuze sporters en willen ze in de gelegenheid stellen om de beste prestaties neer te zetten. Door sponsoring streven we er niet alleen naar om toptalent en topsporters te steunen, maar dragen we ook bij aan het bevorderen van de sportparticipatie onder jongeren, ouderen en sociaal zwakkeren. Zo houden we sport toegankelijk voor iedereen.
Inkoop en social return
We vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt. Daarom investeren we bij Omgevingsdienst Nederland in het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens doen we dit door onze kantoorartikelen en kerst- en relatiegeschenken in te kopen bij organisaties die werken met deze doelgroep.
Oog voor milieu
We investeren niet alleen in mensen, maar ook in het zorgvuldig omgaan met het milieu. We vinden het belangrijk bewust met het milieu om te gaan en zijn daarom altijd op zoek naar verbeteringen in onze werkwijze voor een zo minimaal mogelijke milieubelasting. Dit uit zich in het bewuster omgaan met energie, papier, afval en het vervoer. Tevens doneren we jaarlijks een bedrag aan natuur- en milieuorganisaties.

Meer informatie nodig?

Neem dan contact met ons op.