Klantportaal   |  Leerplatform

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid

Ondernemen betekent voor ons ook onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. Dit doen we in de vorm van sponsoring, sociaal ondernemen en aandacht voor het milieu.

Sponsoring en sport
We dragen bij aan de prestaties van talenten en ambitieuze sporters en willen ze in de gelegenheid stellen om de beste prestaties neer te zetten. Door sponsoring streven we er niet alleen naar om toptalent en topsporters te steunen, maar dragen we ook bij aan het bevorderen van de sportparticipatie onder jongeren, ouderen en sociaal zwakkeren. Zo houden we sport toegankelijk voor iedereen.
Inkoop en social return
We vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt. Daarom investeren we bij Omgevingsdienst Nederland in het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens doen we dit door onze kantoorartikelen en kerst- en relatiegeschenken in te kopen bij organisaties die werken met deze doelgroep.
Duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. We investeren dan ook niet alleen in mensen, maar ook in het zorgvuldig omgaan met het milieu. We vinden het belangrijk bewust met het milieu om te gaan en zijn daarom altijd op zoek naar verbeteringen in onze processen om een zo duurzaam mogelijke organisatie te creëren. Dit uit zich onder andere in het bewuster omgaan met energie, papier, afval en het vervoer. Tevens doneren we jaarlijks een bedrag aan natuur- en milieuorganisaties.

Om onze bijdrage als organisatie meetbaar te maken, heeft Omgevingsdienst Nederland een duurzaamheidsbeleid opgesteld. De centrale vraag in dit beleid is: “Hoe gaat Lybrae Groep de komende jaren bijdragen aan de verduurzaming van haar organisatie en haar directe omgeving”? Dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig herzien. In dit duurzaamheidsbeleid hebben we een onderverdeling gemaakt in midden- en lange termijn doelstellingen op vier niveaus, te weten:

  1. Gedrag
  2. Onze dienstverlening
  3. Mobiliteit en inkoop
  4. Energie

De laatste twee niveaus bestaan uit onderdelen waarmee we de meeste impact hebben op onze omgeving en de grootste verbeteringen kunnen realiseren, te weten ons energiegebruik en onze mobiliteit. Het eerste en tweede niveau bestaan uit onderdelen waarmee we onze bedrijfstoekomst kunnen versterken: het inzetten van onze kennis en capaciteit bij onze klanten en het bewustzijn en gedrag van onze medewerkers. Het duurzaamheidsbeleid sluit nauw aan op onze missie en wij zijn ervan overtuigd dat wij op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de landelijke doelen die Nederland heeft op het gebied van duurzaamheid en het klimaat.

Meer informatie nodig?

Neem dan contact met ons op.