De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging komen eraan!

De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen krijgen groen licht van de Eerste Kamer en kunnen per 1 januari 2024 in werking treden.

Categorie
Ontwikkelingen in de markt

Gepubliceerd op
14 maart 2023

De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komen eraan! Na meerdere malen uitstel is de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet nu echt vastgesteld. De Eerste Kamer heeft op 14 maart 2023 ingestemd de wet per 1 januari 2024 in werking te laten treden. De invoering  van de Omgevingswet is een overwinning voor minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), die van meet af aan zich sterk heeft gemaakt voor deze wet. 

Sneller beslissen

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en in veel gevallen worden beslistermijnen versneld. De wet regelt verder een digitaal stelsel en een digitaal loket. Het digitaal stelsel helpt bij het inzichtelijk maken welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt een loket waar vergunningen kunnen worden aangevraagd.

De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

Voorbereid aan de slag?
In de afgelopen jaren hebben wij veel medewerkers van gemeenten voorbereid op de komst van de Omgevingswet en de Wkb en alle andere instrumenten die nodig zijn voor de implementatie. Hierdoor hebben wij veel ervaring opgedaan en kunnen wij uw medewerkers praktijkgericht opleiden. Zo weten zij precies welke impact de nieuwe wetgeving op hun werkzaamheden gaat hebben.

We stemmen de inhoud van opleiding graag met u af, zodat deze naadloos aansluit bij uw wensen. Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand formulier.

Uw medewerkers voorbereiden op de Omgevingswet of de Wet Kwaliteitsborging?

Vul het contactformulier in. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen met u.

Neem contact op

Lees verder

Ontwikkelingen in de markt
18 juli 2023

Onzekerheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van korte duur: Terecht of onterecht?

Op dinsdagavond 11 juli heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen waarin zij minister De Jonge verzoekt om het invoeren van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uit te stellen. Dit heeft ge...

Milieu en duurzaamheid
1 maart 2023

Noodverordening ((EU) 2022/2577) in werking getreden

Sinds 30 december 2022 is de noodverordening van de EU in werking getreden. Heeft u vragen over deze verordening of de impact hiervan op de vergunningsprocedure? Onze specialisten van omgevingsdienst ...

Milieu en duurzaamheid
16 februari 2023

Wat doet een constructeur?

Vanuit jouw rol als bouwkundig constructeur zorg jij voor de veiligheid van onze bouwwerken. Als constructeur bouw ben je verantwoordelijk voor de creatie van een bouwkundig ontwerp en de toetsing v...

guid ?> guid ?>