Opleidingen

Module Activiteitenbesluit

De module activiteitenbesluit is onderdeel van onze Basisopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Het Activiteitenbesluit regelt voor bedrijven de algemene regels. Alle bedrijven die een inrichting zijn vallen onder het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit staan regels per soort milieubelastende activiteit (bijvoorbeeld metaalbewerking) en per soort milieubelasting (bijvoorbeeld geluid). Veel van de voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn verder uitgewerkt in de Activiteitenregeling. In deze module wordt ingegaan op de verschillende typen inrichtingen, wanneer het Activiteitenbesluit van toepassing is en welke voorschriften hierin staan. De module activiteitenbesluit bestaat uit een klassikale opleiding en een E-learning, die gedurende de hele opleiding ter beschikking wordt gesteld.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module en de E-learning ben jij zelfstandig in staat om:

  1. De verschillende typen inrichtingen aan te wijzen;
  2. Te herkennen wanneer een melding of vergunning nodig is;
  3. Aan te geven wanneer het Activiteitenbesluit van toepassing is;
  4. Aan te geven welke activiteiten en welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit gelden.
Kosten:

De kosten voor deze module inclusief de E-learning bedragen € 650,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de Basisopleiding Milieu. Zie ook het leaflet over de OK Milieu voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en/of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Het betreft deels een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van het Activiteitenbesluit.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu en/of technisch gerelateerde vooropleiding (mbo bol-4, hbo en/of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Basisopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Activiteitenbesluit” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens