Klantportaal  |  Leerplatform

Adviserend denken & doen

Bouwen en Milieu en natuur
Keuzemodule en OK Bouw
€250,-

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Met de komst van de omgevingswet is het van belang dat jij als overheidsmedewerker meer adviserend kan denken en doen. De taak van de overheid gaat voor een deel verschuiven van de toezichthoudende- en vergunningverlenende rol naar een adviserende rol. Dit verandert het werk van vergunningverleners en toezichthouders. Bij het adviseren gaat het om meedenken met klanten, de vraag achter de vraag benoemen, de klant begrijpen en op de juiste wijze (kunnen) adviseren. Tijdens de module wordt ingaan op de verschillende vormen van gespreksvoering met partijen die onderling verschillende belangen hebben. Op basis van voorbeelden (casussen) worden deze met de deelnemers geoefend. Daarbij worden de verschillende belangen besproken en hoe men hier mee om moeten gaan.

Meerwaarde:
Na het volgen van deze module ben je zelfstandig in staat om:

  • klantvragen beter te begrijpen;
  • de verschillende belangen goed af te wegen en te verwoorden;
  • betere afwegingen te maken tussen diverse belangen.

Doelgroep:
Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met verschillende belangen van partijen (in het kader van de omgevingswet) en hier mee willen leren omgaan.

Instroomeisen:
Je hebt geen werkervaring nodig binnen het vakgebied.

Lesmethode:
Tijdens de module gaan wij in op de verschillende vormen van gespreksvoering met partijen die onderling verschillende belangen hebben. Op basis voorbeelden (casussen) oefenen wij deze met de deelnemers en bespreken wij de verschillende belangen en hoe zij hier mee om moeten gaan. Ook wordt gewerkt met opdrachten (o.a. rollenspellen) waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek van de deelnemers.

Certificering:
De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Deelnemers die de OK Bouw met goed gevolg afronden voldoen aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module “Adviserend denken en doen” ontvangen na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen.

Overige informatie:
Datum:           15 februari 2022
Tijd:                 17.30 – 20.30 uur
Locatie:          Insulindelaan 111, 5642 CV Eindhoven

Interesse in deze module?
Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mailadres opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Schrijf je in voor deze keuzemodule!

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW. Via het inschrijfformulier van deze opleiding kun je je inschrijven voor deze module.

Klik op deze link om jezelf in te schrijven en selecteer bij stap 2 de module(s) die jij wilt volgen.