Klantportaal  |  Leerplatform

Bestemmingsplan

Bouwen
Keuzemodule en OK Bouw
€400,-

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW maar kan ook als losse module gevolgd worden.

In een bestemmingsplan worden gebruiks- en bouwmogelijkheden vastgelegd. Iedere gemeente is verplicht om bestemmingsplannen vast te stellen en te actualiseren. Een van de toetsingscriteria bij een vergunning om te bouwen is het bestemmingsplan.

Meerwaarde

Na het volgen van deze module ben jij zelfstandig in staat om:

  • Uitleg te geven over het tot stand komen van een bestemmingsplan;
  • Bestemmingsplannen te lezen;
  • (Bouw)plannen te toetsen aan het bestemmingsplan;
  • De verschillende IMRO-coderingen binnen bestemmingsplannen te herkennen;
  • Uitleg te geven over de mogelijkheden tot afwijking van het bestemmingsplan;
  • De verschillende verordeningen, bestemmingsplannen en beleidsstukken die onderdeel uitmaken van het ruimtelijk beleid uit te zoeken en toe te passen.

Voor wie

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht en vergunningverlening bouw waarbij toetsing aan het bestemmingsplan noodzakelijk is.

Locatie

Kantoor Omgevingsdienst Nederland, Insulindelaan 111 Eindhoven.  (op verzoek is deze module ook in-company af te nemen)

Meer weten?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mail adres opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Schrijf je in voor deze keuzemodule!

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW. Via het inschrijfformulier van deze opleiding kun je je inschrijven voor deze module.

Klik op deze link om jezelf in te schrijven en selecteer bij stap 2 de module(s) die jij wilt volgen.