4 vacatures

Masterclass: BRZO

Milieu en natuur
Masterclass
OPLEIDING

Sober Khowja, expert op het gebied van BRZO én senior jurist bij de inspectie leefomgeving en transport voorziet jou van de meest relevante kennis als het aankomt op Brzo.

Inhoud en resultaat:
De volgende zaken komen aan bod in deze masterclass:

 • Achtergrond Seveso-richtlijn en Brzo wetgeving
  • Ontstaan van Seveso;
  • Uitwerking Seveso-richtlijn en Brzo-besluit;
  • Bestuurs-en uitvoeringsverantwoordelijkheid.
 • Definities en kernbegrippen
  • Aanwezigheid gevaarlijke stoffen;
  • Kennisgeving, Veiligheidsrapport, PBZO, intern noodplan;
  • Hoge-en lagedrempelinrichtingen;
  • Zwaar ongeval;
  • Zorgplicht artikel 5 Brzo.
 • Vergunningverlening
  • Wabo, Wm, Wet VTH;
  • 6 Brzo OD’s;
  • Vergunningaanvraag;
  • CLP-indeling en kwalificatie.
 • Toezicht
  • Gezamenlijke en gecoördineerde Brzo-inspectie (OD, ISZW en Vr);
  • Toetsingskader VBS-elementen;
  • Openbaarheid inspectierapporten.
 • Handhaving
  • Landelijke Handhavingsstrategie Brzo (LHB);
  • Aspecten en kenmerken LHB;
  • Afweging en beoordeling bestuurs- en/of strafrecht.
 • Jurisprudentie en Omgevingswet
  • Analyse en bespreking van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke jurisprudentie;
  • Introductie bestuurlijke boete in de Omgevingswet.

Resultaat:
Na afloop van deze masterclass:

 • Ken je de relevante wet- en regelgeving en weet je hoe het beleid m.b.t. Brzo tot stand is gekomen;
 • Ken je de overheidsorganen en de stadia waarin zij zich bemoeien met Brzo en weet je welke bevoegdheden zij hebben;
 • Begrijp je de belangrijkste definities en kernbegrippen;
 • Ken je de essentiële elementen van vergunningverlening, toezicht en handhaving;
 • Ben je op de hoogte van actuele en relevante Brzo jurisprudentie;
 • Weet je wat de Omgevingswet in het Brzo zal veranderen.

Doelgroep:
Deze cursus is bestemd voor iedereen die met Brzo wet- en regelgeving te maken heeft, waaronder juristen, vergunningverleners en handhavers milieu (Brzo), adviesbureaus en medewerkers van Brzo-bedrijven (milieumanagers en bedrijfsadviseurs).

Overige informatie:
Datum: 18 november 2020
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Insulindelaan 111 te Eindhoven
Kosten: € 225,- (excl. BTW)

Over de docent van deze masterclass:
Sober Khowja heeft als juridisch adviseur veel ervaring opgedaan bij de provincie Gelderland en de Brzo-Omgevingsdienst te Nijmegen, en weet als geen ander hoe de Brzo-zaken op politiek-bestuurlijk niveau lopen. Daarnaast was Sober het eerste aanspreekpunt voor de Brzo-inspecteurs in complexe zaken die op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving speelden.

Interesse in deze masterclass?
Schrijf je in via onderstaand inschrijfformulier of mail naar opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Inschrijfformulier

1Persoonlijke gegevens
2Opleiding
3Factuurgegevens
4Voorwaarden

Persoonlijke gegevens