Klantportaal   |  Leerplatform

Module Luchtkwaliteit agrarisch (ISL3a)

Opleiding

Deze module is onderdeel van onze specialisatieopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit en de burgers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De belangrijkste is de Wet milieubeheer, titel 5.2: luchtkwaliteitseisen.

De verontreiniging is afkomstig van verschillende bronnen. Denk hierbij aan het gemotoriseerde verkeer, industriële en agrarische inrichtingen en achtergrondconcentraties van verontreinigende stoffen. Fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) zijn de belangrijkste stoffen in de luchtkwaliteitsregelgeving. In de veehouderij wordt getoetst op de waarde PM10 en PM2,5.

ISL3a is een rekenmodel voor het berekenen van de luchtkwaliteit. Een veelgebruikte toepassing is het doorrekenen van agrarische bronnen (stallen).

Module:

Deze module gaat in op agrarische luchtkwaliteit en de wetgeving die daarbij komt kijken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Basis wet- en regelgeving m.b.t. luchtkwaliteit door agrarische inrichtingen
  • ISL3a als rekenmodule voor het berekenen van de luchtkwaliteit van agrarische bronnen (stallen)
  • Casuïstiek om de theorie in de praktijk toe te passen
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

  • Ken je de wet- en regelgeving m.b.t. de luchtwaliteit en weet je waar je aan moet toetsen voor agrarische inrichtingen;
  • Ben je op de hoogte van de ISL3a als rekenmodule voor het berekenen van de luchtkwaliteit van agrarische bronnen.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 150,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de Specialisatieopleiding Milieu. Zie ook het leaflet over de OK Milieu voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en/of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met agrarisch milieutoezicht en/of vergunningverleners agrarisch. Het betreft een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de regelgeving m.b.t. veehouderij.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Luchtkwaliteit agrarisch (ISL3a)” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Whitepaper Omgevingswet

De uitgestelde Omgevingswet is een hot topic. Ben jij klaar voor de komst van de nieuwe wet? Download onze whitepaper en start vandaag nog!