Klantportaal  |  Leerplatform

Opleiding OK BOUW

Bouwen
OK Bouw
Keuzemodules

Opleiding kernactiviteiten (Ok) Bouw

De OK Bouw opleiding is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. De OK-bouw opleiding bestaat uit een lesprogramma van 18 dagen en draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Vanwege de lesmethode van de OK-Bouw, geldt de verplichting dat deelnemers in het vakgebied (bouw) werkzaam zijn. Deelnemers met een afwijkende vooropleiding of die niet werkzaam zijn binnen het vakgebied, kunnen contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Deelnemers die de OK Bouw met goed gevolg afronden voldoen daarmee aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis. Gedurende alle modules van de opleiding wordt naast de huidige wetgeving een doorkijk gegeven naar de Omgevingswet. Wij zorgen ervoor dat onze deelnemers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen!

Modules
De OK Bouw is opgebouwd uit totaal 18 modules:

 • Wetgeving algemeen
 • AWB rechten en plichten
 • Procedures vergunning en handhaving
 • Theorie bouwbesluit
 • Bestemmingsplan
 • Omgevingsplan
 • Adviserend denken en doen
 • Politieke sensitiviteit
 • Communicatie
 • Assertiviteit/ omgaan met agressie
 • BAG
 • Geluid/ akoestiek
 • Constructies
 • Asbest
 • Brandveiligheid
 • Ventilatie & daglicht
 • Energieprestatie en isolatie
 • Rapporteren

Interesse in de opleiding? Schrijf je in!
Niet de volledige opleiding volgen? Het is ook mogelijk om losse modules te volgen van deze opleiding. De modules sluiten aan bij de kennis die in de kwaliteitscriteria beschreven (verplicht gesteld) staan.

Inschrijfformulier

1Persoonlijke gegevens
2Opleiding
3Factuurgegevens
4Voorwaarden

Persoonlijke gegevens

Vragen over deze opleiding?

 

Neem contact op met Monique, Manager Opleidingen via 06 131 80 822 of opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl
Of neem contact op met onze vestiging in Eindhoven!