Opleidingen

Module Persoonlijke ontwikkeling en ‘jij als adviseur’

Deze module is onderdeel van de basisopleiding RO. Deze module kan niet als losse module gevolgd worden.

Heldere en professionele communicatie is essentieel; ongeacht je functie of rol binnen een organisatie. Wil je professioneler leren communiceren? Ontdekken hoe je anderen in beweging brengt? Of hoe je je invloed kan vergroten? Maar wel op een manier die goed past bij wie jij bent? Binnen deze module ontwikkel je je communicatieve vaardigheden en ontdek je hoeveel invloed communicatie heeft op jou en de ander.

Om meer te bereiken met je communicatie is het belangrijk om bewust te worden van de manier waarop je zelf communiceert, hoe je overkomt op anderen en waar jouw manier van communiceren vandaan komt. De trainingen geven je inzicht in jezelf en hoe jij vervolgens bewuste en professionele communicatie toepassen. Zo ontwikkel je het vermogen om persoonlijk, doelgericht en effectief te communiceren als adviseur.

Module:

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Verwachtingsmanagement
 • Komen tot heldere samenwerkingsafspraken
 • Invloed van aannames op gesprekken
 • Hoe jouw beeld over complimenten en feedback invloed heeft op jezelf en de ander.

Thema’s die hierbij aan bod komen zijn:

 • Feedback
 • Verwachtingsmanagement Contracteren
 • Beinvloeden en beinvloed worden
 • Onbewuste en bewuste communicatie
 • Helpende en niet helpende gedachten- en gedragspatronen
 • Grenzen en omgaan met ongemak
Meerwaarde:

Na afloop van deze trainingen:

 • Kun je op structurele wijze een gesprek voorbereiden
 • Weet je hoe je ervoor zorgt dat je op een lijn blijft in een gesprek/samenwerking
 • Ben je je bewust van hoe snel je tot actie gaat en aannames doet en wat voor effect dit heeft op het wel/niet behalen van een succes
 • Heb je meer geoefend met open vragen stellen en actief luisteren
 • Word je bewuster van jouw verbale en non-verbale communicatie
 • Ben je aantoonbaar bewust van je eigen rol en positie (zelfreflectie) en die van de ander
 • Ben je bewust van de verschillende vormen van stresspatronen in de communicatie met de ander
 • Heb je geleerd hoe je met de hulp van gesprekstechnieken jouw keuzes bespreekbaar kunt maken in verbinding
 • Heb je geoefend hoe jij je grenzen kunt aangeven in contact met de ander
 • Heb je de kracht van waardering leren kennen
Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.