Opleidingen

Module PGS 19 en PGS 30

Deze module is onderdeel van onze Basisopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Steeds vaker komen incidenten voor met gevaarlijke stoffen met een grote impact voor het milieu. Toezicht en vergunningverlening op het opslaan en (be- en ver-)werken met gevaarlijke stoffen maakt dan ook een belangrijke onderdeel uit van de werkzaamheden van een toezichthouder en/of vergunningverlener. In de module PGS 19 en PGS 30 wordt ingegaan op de het gebruik, de installatie en de controle van opslagtanks die vallen onder deze richtlijnen.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben jij zelfstandig in staat om:

  1. De verschillende soorten opslagtanks te herkennen;
  2. De verschillende opslagtanks te beoordelen en controleren;
  3. Te beoordelen of en wanneer een PGS-richtlijn van toepassing is.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 400,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de Basisopleiding Milieu. Zie ook het leaflet over de OK Milieu voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Het betreft deels een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van het gebruik van opslagtanks.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/technisch gerelateerde vooropleiding (mbo bol-4, hbo en/of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Basisopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “PGS 19 en PGS 30” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens