Klantportaal   |  Leerplatform

Module Politiek/bestuurlijk inschattingsvermogen 2.0

Opleiding

Deze module is onderdeel van de basisopleiding RO. Deze module kan niet als losse module worden gevolgd.

Deze module betreft het interactieve programma ‘politiek/bestuurlijk inschattingsvermogen 2.0’.

Module:

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Je verplaatsen in bestuurders van kleine en grote gemeenten en van de provincie
 • De do’s en don’ts in de omgang met politici
 • Metacommunicatie
 • Heldere taal en het voorkomen van ergernissen
 • Het ophalen van een opdracht
 • Opbouw en planning van een collegedossier
 • Het belang van vastlegging
Meerwaarde:

Na afloop van deze training:

 • Kun je college en raad adviseren in heldere taal
 • Heb je inzicht in (het krachtenveld) van politici en bestuurders
 • Weet je hoe je je tot politici en bestuurders kunt verhouden
 • Weet je hoe je frustraties en teleurstelling over je werk bij jezelf en bij anderen kunt voorkomen
 • Weet je hoe je een opdracht moet “ophalen”
 • Ken je het belang van vastlegging en weet je hoe je dat efficiënt kunt doen
 • Kun je de (wijze van) communicatie van wethouders en bestuurders duiden
Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt. Ook is er een bespreking van en discussie over praktijksituaties, wordt er geoefend met het je verplaatsen in de ambtelijke en/of bestuurlijke opdrachtgever en wordt er een college-/raadsvoorstel besproken: wat doe je wel, wat niet en vooral: waarom is dat zo.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.