Klantportaal  |  Leerplatform

Politieke sensiviteit

Bouwen
Keuzemodule, OK Bouw en Specialisatie opleiding milieu
€250,-

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW en Specialisatie opleiding milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

In het vakgebied van toezichthouder, vergunningverlener en casemanager kan de deelnemer te maken krijgen met bestuurlijke belangen. In een functie bij een overheidsinstantie moet men gevoel hebben voor politieke belangen en weten hoe men met deze belangen moet omgaan. Tijdens de module wordt ingaan op de verschillende organisatievormen binnen de overheid zoals de gemeente, provincie en omgevingsdienst. Wat zijn de rollen van het dagelijks bestuur van de verschillende organisaties, hoe verhouden de besturen zich ten opzichte van elkaar en hoe ga je als medewerker binnen een politieke organisatie om met de verschillende belangen?

Module:
Na het volgen van deze module hebben de deelnemers een brede kennis van het dagelijks bestuur en de verschillende taken en belangen die er kunnen spelen. Ook is er aandacht voor de mogelijkheden om met de verschillende belangen van het dagelijks bestuur en de leidinggevende rekening te houden.

Meerwaarde
Na het volgen van deze module ben jij zelfstandig in staat om:

  • de verschillende posities binnen het dagelijks bestuur te benoemen;
  • de verschillende (politieke) belangen en standpunten te herkennen;
  • correct te handelen bij verschillende belangen en standpunten;
  • politiek sensitief te handelen wanneer dit noodzakelijk is;
  • bij politiek belangrijke zaken de juiste afwegingen te maken;
  • de juiste informatie te delen met de verantwoordelijke/leidinggevende

Doelgroep:
Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met bestuurlijke belangen.

Instroomeisen:
Je beschikt minimaal over een afgeronde MBO-opleiding. Werkervaring bij een overheid is niet noodzakelijk maar heeft de voorkeur.

Lesmethode:
Tijdens de module gaan wij in op de verschillende vormen van gespreksvoering met partijen die onderling verschillende belangen hebben. Op basis voorbeelden (casussen) oefenen wij deze met de deelnemers en bespreken wij de verschillende belangen en hoe zij hier mee om moeten gaan.

Certificering:
De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Deelnemers die de OK Bouw met goed gevolg afronden voldoen aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module “Politieke sensitiviteit” ontvangen na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen.

Overige informatie:
Datum
:           13 december 2021
Tijd:                 14.00 – 17.00 uur
Locatie:          Insulindelaan 111, 5642 CV Eindhoven

Interesse in deze module?
Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mailadres opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Schrijf je in voor deze keuzemodule!

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW. Via het inschrijfformulier van deze opleiding kun je je inschrijven voor deze module.

Klik op deze link om jezelf in te schrijven en selecteer bij stap 2 de module(s) die jij wilt volgen.