Expertises

Module Praktijkdag Goed- en deugdelijkheidstoets Woningborg

Deze module is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

De module Goed- en deugdelijkheidstoets maakt onderdeel uit van deze opleiding omdat goed- en deugdelijk een onderdeel is van het Woningborg Kwaliteitsborgingsinstrument (WKI).

Vanuit de Wet Kwaliteitsborging is dit geen specifieke eis maar vanuit het WKI willen we het wel kunnen aanbieden, omdat het ook gekoppeld is aan de verzekeringsplannen van Woningborg.

Module:

In deze module ga je mee genomen worden wat nu goed- en deugdelijk is. Waarbij ook de focus ligt op de verzekeringskant vanuit Woningborg

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Garantie- en waarborgregeling
  • Waaraan moeten we denken bij goed- en deugdelijk
  • Welke klachten krijgen we van kopers
  • Ontwerp fouten
  • Klachten uitvoering
Meerwaarde:

Na afloop van deze training:

  • ken je de uitgangspunten van goed- en deugdelijk
  • leer je de basis van risico’s onderkennen
  • weet je te benoemen wat risico’s zijn
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 300,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de opleiding Kwaliteitsborging. Zie ook het leaflet van de gehele opleiding Kwaliteitsborging voor meer informatie.

Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens