Opleidingen

Module Procedures vergunningverlening en handhaving bouw

De module procedures vergunningverlening en handhaving is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Als toezichthouder en vergunningverlener bouw en ruimtelijke ordening krijg jij in je werk te maken met verschillende (juridische) procedures. Hoe worden de procedures doorlopen en welke mogelijkheden zijn er binnen de procedures?

Module:

Als vergunningverlener bouw en ruimtelijke ordening is de kennis over de (juridische) procedures essentieel voor de uitvoering van je werkzaamheden. Hoe worden de procedures doorlopen en welke mogelijkheden zijn er binnen de procedures? Tijdens de module wordt uitleg gegeven over de juridische zaken die spelen bij bouwtoezicht en vergunningverlening, maar ook ruimtelijke ordeningsprojecten. Hoe moeten procedures doorlopen worden, welke verplichtingen zijn er en welke mogelijkheden hebben aanvragers, belanghebbenden en het bestuur om af te wijken of bezwaar en of beroep aan te tekenen tegen procedures? Naast de procedures wordt ook ingegaan op jurisprudentie, hoe deze te lezen en te interpreteren.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben je in staat om zelfstandig:

  1. Elke procedure voor vergunningverlening bouw en ruimtelijke ordening te doorlopen en/of uit te leggen;
  2. Procedures ten aanzien van toezicht en handhaving (bouw en RO) te doorlopen;
  3. Specifieke aandachtspunten in geval van handhavingsbesluiten te herkennen en te benoemen;
  4. De mogelijkheden die er zijn om beroep en bezwaar aan te tekenen tegen besluiten en procedures te benoemen;
  5. Actuele (bouw gerelateerde) jurisprudentie op te zoeken;
  6. Jurisprudentie te lezen, op waarde te schatten en uit te leggen.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 400,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. Zie ook het leaflet van de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Certificering:

De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Wanneer je de OK Bouw met goed gevolg afrondt, voldoe je aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Bij deelname aan de losse module “Procedures vergunning en handhaving bouw” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens