Klantportaal   |  Leerplatform

Professionele communicatie

Opleiding

Deze module is onderdeel van de basisopleiding RO. Deze module kan niet als losse module gevolgd worden.

Module:
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Verwachtingsmanagement
  • Komen tot heldere samenwerkingsafspraken
  • Invloed van aannames op gesprekken
  • Hoe jouw beeld over complimenten en feedback invloed heeft op jezelf en de ander.

Thema’s die hierbij aan bod komen zijn:

  • Strokes
  • Contracteren

Meerwaarde:
Na afloop van deze training:

  • Kun je op structurele wijze een gesprek voorbereiden
  • Weet je hoe je ervoor zorgt dat je op een lijn blijft in een gesprek/samenwerking
  • Ben je je bewust van hoe snel je tot actie gaat en aannames doet en wat voor effect dit heeft op het wel/niet behalen van een succes
  • Heb je meer geoefend met open vragen stellen en actief luisteren

Doelgroep:
De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:
Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:
Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Whitepaper Regionale Energiestrategie

Benieuwd hoe jij samen met Lybrae kunt bouwen aan een duurzame toekomst? Download onze whitepaper en kom erachter!