Expertises

Module basis en verdieping Ruimtelijk Beleid: locatie en gebiedsontwikkeling (3 dagdelen)

Deze module is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Deze module behandelt de geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling/gebiedsontwikkeling in het algemeen en de Projectontwikkeling, Particulier en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in het bijzonder.

Module:

Dagdeel 1:
In deze training wordt ingegaan op het ontstaan van de ruimtelijke ontwikkeling en het ‘instrument’ gebiedsontwikkeling. Een reis door de tijd die meer inzicht geeft in de ontwikkeling van de ruimtelijke omgeving. Zaken als tijdsgeest, tijdlijn en ‘lessen uit het verleden’ komen daarbij aan de orde. Met een casus wordt verder ingegaan op de aspecten van gebiedsontwikkeling en inzicht verkregen in welke aspecten onder andere een rol spelen.

Dagdeel 2:
Het vervolgtraject wordt vormgegeven door inzicht te geven over de ‘projectontwikkeling’ gezien vanuit de projectontwikkelaar. Ook het Particulier en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (PO en CPO) zijn onderwerpen die verdiept worden besproken. Beide onderwerpen worden aan de hand van een casus toegelicht. Onderwerpen zoals Wat is projectontwikkeling?, Risico’s bij projectontwikkeling, Locatie / Grondpositie, Geld / Financiering, Afnemers en Resultaat komen aan de orde. Voor het (C)PO zijn de onderwerpen als volgt: Particulier Opdrachtgeverschap versus Collectieve aanpak, Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap? en Voordelen en Nadelen CPO. Deze onderwerpen worden aan de hand van een casus uitgediept waardoor inzicht wordt verkregen in de aspecten die een rol spelen.

Dagdeel 3:
De Module, c.q. trainingen, wordt afgesloten met een werkbezoek. Dit werkbezoek staat in het teken van het CPO. Echter, tijdens het werkbezoek wordt ook praktijkgericht ingegaan op een alternatieve samenwerking binnen het CPO, de zgn. co-creatie.

Meerwaarde:

Na afloop van deze training:

  • Kun je het doel en nut van het ‘instrument’ Gebiedsontwikkeling binnen het werkgebied van de ruimtelijke omgeving benoemen.
  • Heb je kennis van de geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland.
  • Weet je, qua basisniveau, wat projectontwikkeling inhoudt en welke onderwerpen daarbij een rol spelen.
  • Weet je, qua basisniveau, wat particulier en collectief particulier opdrachtgeverschap inhoudt en welke aspecten daarbij aan de orde zijn.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen €600,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de Basisopleiding RO. Zie ook het leaflet van de gehele Basisopleiding RO voor meer informatie.

Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom anderszins mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van een specifieke casus, het geleerde vertaald naar de praktijk.

Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen. Deze module kan, m.u.v. het werkbezoek, ook online worden gevolgd.

Datum

De eerstvolgende datums zijn:
Dagdeel 1: 1 november 2023 (14.00 – 17.00)
Dagdeel 2: wordt nog ingepland
Dagdeel 3: wordt nog ingepland

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens