Klantportaal  |  Leerplatform

Ventilatie en daglicht

Bouwen
Keuzemodule en OK Bouw
€250,-

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Gezond binnenklimaat wordt steeds belangrijker. Met de huidige eisen voor “luchtdicht” bouwen is ventileren een belangrijk aspect om te zorgen voor schone frisse binnenlucht. Met de toenemende mate van (na)isoleren van (bestaande) woningen en gebouwen neemt ook de kans op vochtproblemen toe door slecht of niet werkende ventilatie. Naast de ventilatie eisen gelden er ook eisen voor de toetreding van daglicht. Hoe bereken je de daglichttoetreding en hoe bepaal je of aan de norm voldaan wordt?

Module:
Tijdens deze module wordt ingegaan op de ventilatie-eisen zoals deze zijn opgenomen in het bouwbesluit. Er wordt gekeken naar de eisen op papier maar ook hoe deze eisen in de praktijk (zowel tijdens de aanleg als bij bestaande bouw) gecontroleerd kunnen worden. Daarnaast wordt ingegaan op de eisen voor luchtdicht bouwen en de verschillende gevolgen van het luchtdicht bouwen in relatie tot ventilatie.

Meerwaarde
Na het volgen van deze module ben jij zelfstandig in staat om:

  • een ventilatieberekening te controleren;
  • de verschillende ventilatiesystemen te herkennen;
  • te toetsen in de praktijk of het werk volgens de ventilatie berekening is uitgevoerd;
  • de meest voorkomende problemen met ventilatie- en vochtproblemen in woningen te herkennen en te signaleren.
  • te bepalen hoe om te gaan met niet standaard daglichtsituaties

Doelgroep:
Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op bouw en/of vergunningverleners bouwplannen. Het betreft een gecombineerde opleiding voor toezichthouders en vergunningverleners. Ook teamleiders of medeweker van bouwbedrijven die veelvuldig te maken krijgen met zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving kunnen deelnemen aan deze training. Na het volgen van deze module hebben de deelnemers een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van bouw vergunningverlening en -toezicht.

Instroomeisen:
Deelnemers hebben minimaal een afgeronde MBO bouw gerelateerde opleiding en beschikken over minimaal 3 jaar werkervaring in het vakgebied. Bouw gerelateerde HBO-deelnemers kunnen direct instromen (zonder werkervaring). Deelnemers met een afwijkende vooropleiding of aantal jaar werkervaring vragen wij contact op te nemen met de manager opleidingen van Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:
Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek van de deelnemers.

Certificering:
De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Deelnemers die de OK Bouw met goed gevolg afronden voldoen aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module “Ventilatie en daglicht” ontvangen na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen.

Overige informatie:
Datum
:           21 september 2021
Tijd:                 14.00 – 17.00 uur
Locatie:          Insulindelaan 111, 5642 CV Eindhoven*
*Online deelname is ook mogelijk.

Interesse in deze module?
Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mailadres opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Schrijf je in voor deze keuzemodule!

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW. Via het inschrijfformulier van deze opleiding kun je je inschrijven voor deze module.

Klik op deze link om jezelf in te schrijven en selecteer bij stap 2 de module(s) die jij wilt volgen.