4 vacatures

Opleidingen voor organisaties.

Wij voorzien vakspecialisten van dé kennis voor de toekomst!

Omgevingsdienst Nederland is dé innovatieve opleider voor de vakgebieden bouw, milieu, ruimtelijke ontwikkeling en bestuursrecht. Binnen deze vakgebieden verzorgen we verscheidene vormen van maatwerk trainingen, traineeships, opleidingstrajecten, permanente educatie en netwerk/thema/kennisdagen, specifiek gericht op uw wensen en behoeften. Met een pool van ruim tachtig docenten, waarvan iedere docent beschikt over zijn/haar eigen specifieke vakkennis, tillen we de kennis van uw medewerkers naar een hoger niveau. Afhankelijk van de leerbehoefte wordt door Omgevingsdienst Nederland een passende docent ingezet voor een opleiding of training op onze locatie of bij incompany.

Maatwerk

Wij begrijpen als geen ander dat niet iedere vraag hetzelfde is! Daarom stellen we graag in overleg een maatwerktraining samen voor u als onze opdrachtgever waarin we specifiek ingaan op uw vraag. Door gebruik te maken van de door deelnemers aangedragen leerbehoeften en casussen wordt de training samengesteld. De trainingen worden zo praktijkgericht mogelijk gegeven waardoor de lesstof beter toepasbaar en herkenbaar is voor uw medewerkers. De maatwerktraining kan zowel bij ons op locatie verzorgd worden als bij incompany. Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Contact

Traineeships

Startende werknemers een kickstart geven om snel inzetbaar te zijn. We bieden diverse traineeships die perfect aansluiten bij startende professionals voor een kickstart in de wereld van milieu en bouwkunde. Op basis van opleidingsrichting en interesses stellen we een traineeship op maat samen, toegepast op het specifieke vakgebied voor uw medewerker(s).

Lees verder

Opleidingen OK Bouw / Milieu

Opleiding kernactiviteiten (Ok) Bouw | 18 lesdagen
De OK Bouw opleiding is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills.

Lees verder

Masterclasses

Omgevingsdienst Nederland beschikt over een groot netwerk van vakspecialisten die onze masterclasses verzorgen over uiteenlopende onderwerpen en vraagstukken. Met een docententeam bestaande uit ruim tachtig personen, beschikt iedere docent over zijn/haar eigen specifieke vakkennis om de kennis van uw medewerkers naar een hoger niveau te tillen. Afhankelijk van de leerbehoefte en actualiteiten in de markt wordt een passende docent ingezet voor een masterclass. Zo kunnen uw medewerkers vakkennis over een specifiek vraagstuk opdoen! Ook verzorgen wij masterclasses omtrent de veranderde wet en regelgeving van de omgevingswet.

Lees verder

Omgevingswet

Maak nu een vliegende start! Als de Omgevingswet in werking treedt moet uw organisatie daar klaar voor zijn. Het komende jaar zullen uw medewerkers dus ontwikkeltrajecten moeten doorlopen om qua kennis en vaardigheden te kunnen voldoen aan de eisen die de Omgevingswet aan hen stelt.

Lees verder

Permanente educatie

Voor uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo gelden eisen zoals vastgesteld in de kwaliteitscriteria 2.2. Deze eisen maken permanente educatie voor onze specialisten en externen binnen onze vakgebieden onontkoombaar. Naast een basisopleiding, werkervaring en vlieguren is aanvullende kennis en opleiding van belang om professionals op niveau te houden. Het gaat dan om permanente educatie op het gebied van:

Lees verder

Meer informatie over de opleidingsmogelijkheden?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of
mail naar opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.