Klantportaal  |  Leerplatform

Opleidingen

Omgevingsdienst Nederland is dé innovatieve opleider voor de vakgebieden bouw en milieu. Binnen deze vakgebieden verzorgen we twee opleidingen namelijk de Opleiding Kernactiviteiten Bouw (OK Bouw) en de Basisopleiding Milieu.

Opleiding kernactiviteiten Bouw (Ok Bouw)
De OK Bouw opleiding is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. De OK-bouw opleiding bestaat uit een lesprogramma van 18 dagen en draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw.

Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op jouw soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Deelnemers die de OK Bouw met goed gevolg afronden voldoen daarmee aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis. Gedurende alle modules van de opleiding wordt naast de huidige wetgeving een doorkijk gegeven naar de Omgevingswet. Wij zorgen ervoor dat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen!

Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden voor de OK Bouw.

 

Basisopleiding Milieu
De Opleiding Milieu is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in het vakgebied milieu (vergunningverlening en toezicht, industrieel en/of agrarisch) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Deze opleiding bestaat naast een basisopleiding uit een traineeship en is opgezet om startende medewerkers in een periode van één jaar volledig vakbekwaam te maken.

Na afronden van de basisopleiding is de deelnemer voldoende in staat om zelfstandig een milieucontrole uit te voeren dan wel een vergunning te verlenen, gesprekspartner te zijn voor de ondernemer en kennis toe te passen van de wet- en regelgeving. Na de basisopleiding doen de deelnemers eerst minimaal drie maanden meer ervaring op in de praktijk, om daarna door te stromen in het (vervolg) traineeship, waar naast technisch inhoudelijke modules ook wordt ingegaan op de ontwikkeling van soft-skills van de deelnemers. De modules die in de volledige Opleiding Milieu aan bod komen zijn afgestemd op de kwaliteitscriteria 2.2. Gedurende alle modules van de opleiding wordt naast de huidige wetgeving een doorkijk gegeven naar de Omgevingswet.

Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden voor de Basisopleiding Milieu. 

Ons opleidingsaanbod

44 opleidingen gevonden

Wet Ammoniak en Veehouderij / Wet Geurhinder en Veehouderij

Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu Milieu en natuur

Stalsystemen

Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu Milieu en natuur

Luchtkwaliteit agrarisch (ISL3a)

Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu Milieu en natuur

Besluit emmisiearme huisvesting (Beh)

Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu Milieu en natuur

Afvalwater

Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu Milieu en natuur

Masterclass: Luchtwassers in de praktijk

Masterclass Milieu en natuur

Meer informatie over de opleidingsmogelijkheden?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of
mail naar opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.