Energielabel C verplicht voor kantoorpanden

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen onze samenleving. Ongetwijfeld heeft u gelezen dat de regelgeving omtrent energielabels van kantoorpanden wijzigt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Minister Hugo de Jonge, van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, dat de energielabel deadline van 1 januari 2023 nog steeds van kracht is. Dit betekent dat alle kantoorpanden per 1 januari 2023 aan de energielabel C-verplichting moeten voldoen.

Categorie
Algemeen

Publicatie
7 december 2022

Per 1 januari 2023 dienen alle kantoorpanden met een gebruiksoppervlakte van meer dan 100 m 2 minimaal over energielabel C te beschikken en mag er maximaal 225 kWh aan fossiele brandstoffen per m 2 verbruikt worden. Voor 2050 wordt gestreefd naar een energieneutrale gebouwde omgeving. Om dit te bereiken wordt energielabel C verplicht per 2023. Per 2030 is zelfs energielabel A verplicht.

Er gelden ook uitzonderingen op de verplichting. Deze kantoorpanden hoeven niet te voldoen aan de energielabel C-verplichting:

  • Monumentale panden;
  • Kantoorpanden met een gebruiksoppervlakte (exclusief nevenfuncties) < 100 m2;
  • Panden die binnen 2 jaar gesloopt worden;
  • Panden waarvan minder dan 50% een kantoorfunctie heeft;
  • Onteigende kantoorpanden aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • Panden waarvan de terugverdientijd van de energiemaatregelen meer dan 10 jaar betreft.
Energielabels kantoorpanden

Energielabel bedrijfspand verplicht

Momenteel voldoen niet alle kantoorpanden aan de duurzaamheidseisen. ‘’De wetgeving aangaande de energielabels is in 2012 gepubliceerd in het Bouwbesluit, maar op 1 oktober van dit jaar voldeed slechts 50% van de kantoren aan deze eis’’, zo schrijft Minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Voldoet uw kantoorpand per 1 januari 2023 niet aan de energielabel verplichting of heeft het gebouw geen geregistreerd groen energielabel? Dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoorpand fungeren. Advies nodig over het verduurzamen van uw kantoorpand? Omgevingsdienst Nederland ontzorgt u hier graag in.

Energielabel advies op maat

Benieuwd of uw kantoorpand voldoet aan de nieuwe duurzaamheidseisen of wilt u uw energielabel verbeteren? Dan bent u bij Omgevingsdienst Nederland aan het juiste adres. Onze specialisten helpen u met het in kaart brengen van de huidige energiesituatie. Daarnaast stellen ze een adviesrapport op met concrete vervolgstappen en mogelijke energiebesparende maatregelen ter verbetering van uw energielabel.

Wij geloven dat maatwerk de sleutel tot succes is en stemmen onze dienstverlening af op uw wensen en behoeften. Wij helpen uw kantoorpand graag naar energielabel C, B, A of zelfs energieneutraal.  Maak uw kantoorpand toekomstgericht door verbeterde energie-efficiëntie!

EPA-U energielabel berekenen

Sinds 1 januari 2021 wordt het type energielabel volgens een andere rekenmethode vastgesteld, de zogeheten NTA 8800 rekenmethode. Met deze nieuwe methode maken we een nog nauwkeurigere meting van uw gebouwgebonden installaties dan voorheen.

Aan de hand van het energieverbruik, het gebruik van fossiele brandstoffen en het aandeel duurzame energie wordt het energieverbruik per jaar bepaald in kWh/m2, de zogenaamde energie-index. Deze energie-index bepaalt welk energielabel een gebouw krijgt. Het energielabel, ook bekend als EPA-U label (Energie prestatie advies Utiliteitsbouw) geeft de energieprestaties van het gebouw weer en biedt gedetailleerde inzichten in de energieprestaties van het gebouw.

Een duurzame toekomst 

Op zoek naar een businesspartner die u helpt met het realiseren van een duurzaam bedrijfspand? Wij voorzien u van deskundig maatwerkadvies en dragen graag bij aan het toekomstproof maken van uw bedrijfspand.  Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Samen maken we uw kantoorpand toekomstgericht door verbeterde energie-efficiëntie

Voor meer informatie kunt u bellen naar 043 – 604 90 05 of stuur een mail naar: info@omgevingsdienstnederland.nl

Lees verder

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet
19 juni 2024

De impact van de Wet kwaliteitsborging

In gesprek met Wkb specialist Agri over de kwaliteit en veiligheid in de bouw....

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet
23 mei 2024

Navigeren door de Omgevingswet met Wico Ankersmit

Luister nu naar de eerste aflevering "Navigeren door de Omgevingswet met Wico Ankersmit van de Omgevingscast."...

Milieu en duurzaamheid
10 mei 2024

Energietoezicht door de ogen van Adviseur Tim

Tim, adviseur bij Omgevingsdienst Nederland, is reeds vier jaar werkzaam binnen onze organisatie als Toezichthouder Energie. Met een scherp oog voor detail en deskundigheid voert hij nu energieaudits ...

guid ?> guid ?>

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!