6 vacatures

Over Omgevingsdienst Nederland.

Specialist in de fysieke leefomgeving.

Over Omgevingsdienst Nederland

Voor organisaties

Specialist in de fysieke leefomgeving.
Omgevingsdienst Nederland is uw specialist wat betreft het outsourcen van vergunningverlening, toezicht en handhaving en juridische ondersteuning op het gebied van omgevingsrecht binnen de overheidssector. We werken op landelijk niveau primair voor (regionale) omgevings-, uitvoerings- en milieudiensten, gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden die met omgevingsvergunningen te maken hebben of te maken krijgen. Daarbij bieden we maatwerk, afgestemd op uw behoeften.

Onderdeel van Lybrae Nederland
Omgevingsdienst Nederland maakt onderdeel uit van Lybrae Nederland. Lybrae Nederland is gespecialiseerd in project consultancy binnen het fysieke domein. Hierdoor beschikken wij tezamen op dit moment over circa 250 adviseurs op het gebied van bouw, milieu, ruimtelijke ordening, civiele techniek en bestuursrecht.

Kennis én capaciteit voor uw organisatie
Door onze backoffice in combinatie met de grote flexibele schil van Lybrae Nederland borgen wij de capaciteit én kennis voor uw organisatie. Onze backoffice is vormgegeven als adviesbureau met een hoog kennisniveau op de verschillende vakgebieden van het omgevingsrecht. Dit adviesbureau staat te allen tijde ter beschikking – ook als sparringpartner – voor onze opdrachtgevers. Daarbij zien wij ons als verlengde van uw organisatie. Hierdoor kunnen we niet alleen onze eigen inhoudelijke kwaliteit borgen maar ook die van uw organisatie. Daarnaast zijn wij onafhankelijk van ontwikkelende marktpartijen waardoor belangenverstrengeling niet voorkomt.

Goed werkgeverschap
In deze krappe arbeidsmarkt zijn onze kwalitatief goede adviseurs ons belangrijkste kapitaal; zij zijn de sleutel tot ons succes en dé factor in het vergroten en behouden van de klanttevredenheid. Daarom besteden wij veel aandacht aan het persoonlijk begeleiden en ontwikkelen van onze professionals. We bieden eigen opleidingen die voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2 en onze opleidingsmanager inventariseert de opleidingsbehoeftes van onze én uw eigen medewerkers.

Voor professionals

Opleidingen, projecten of een vaste baan die past bij jou
Jouw ambities en ontwikkelingsbehoeftes op zowel persoonlijk als op werkvlak zijn leidend voor ons. Waar sta je en waar wil je naar toe? Waar wil jij je verder in specialiseren? Dit soort vragen stellen we jou omdat we het belangrijk vinden dat je plezier in je werk hebt, je betrokken voelt én ook ergens je tanden in durft te zetten. Zo kunnen we jou faciliteren in, opleidingen, projecten of een vaste baan die past bij jouw persoonlijkheid, vaardigheden, kennis en ambities.

Elkaars ontwikkeling en vakmanschap versterken
Vanuit ons brede netwerk aan vakprofessionals is er ruimte voor kennisdeling en is er een hoge bereidwilligheid om elkaar te helpen. Zo kun je kennis en ervaringen uitwisselen, tijdens én buiten kantoortijd. Op onze kantoren sparren we over relevante cases en denken we met elkaar mee. Zo kom je tot vernieuwende oplossingen waar je in je eentje misschien niet aan zou denken. Samen gaan we vooruit.Zo organiseren we ook met regelmaat netwerkevents waar je samen met andere vakprofessionals onder het genot van een drankje kunt bijpraten. Elkaars ontwikkeling en vakmanschap versterken; daar draait het om.

Opleidingen
Omgevingsdienst Nederland is dé innovatieve opleider voor de vakgebieden ruimtelijke ontwikkeling, bouw en milieu. Binnen deze vakgebieden verzorgen we verscheidene vormen van maatwerk trainingen, traineeships, opleidingstrajecten, permanente educatie en netwerk/thema/kennisdagen specifiek gericht op jouw wensen en behoeften. Met een pool van ruim tachtig docenten, waarvan iedere docent beschikt over zijn/haar eigen specifieke vakkennis, tillen we jouw kennis naar een hoger niveau.

Goede werk/privé balans
Een goede balans tussen werk en privé vinden wij erg belangrijk. Als de mogelijkheden er zijn, kun je je uren flexibel indelen of gewoon vanuit huis werken. Wij geloven dat jij, je hierdoor vitaler voelt, beter presteert en meer voldoening uit je werk haalt.

Uitdaging
Naast goed werkgeverschap bieden we je uitdagende opdrachten vanuit onze opdrachtenportefeuille met toonaangevende opdrachtgevers.

Samen
Werken bij Omgevingsdienst Nederland betekent kennis en ervaring delen in een team van vakprofessionals op onze kantoren. Sparren over cases en relevante zaken die op dat moment spelen. Samen gaan we vooruit.  Daarnaast maken we graag tijd vrij voor teambuilding en organiseren ook met regelmaat netwerkevents. Tijdens deze events kun je samen met vakspecialisten onder het genot van een drankje ervaringen en kennis uitwisselen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Ondernemen betekent voor ons ook onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. Dit doen we in de vorm van sponsoring, sociaal ondernemen en aandacht voor het milieu.

Sponsoring en sport
We dragen bij aan de prestaties van talenten en ambitieuze sporters en willen ze in de gelegenheid stellen om de beste prestaties neer te zetten. Door sponsoring streven we er niet alleen naar om toptalent en topsporters te steunen, maar dragen we ook bij aan het bevorderen van de sportparticipatie onder jongeren, ouderen en sociaal zwakkeren. Zo houden we sport toegankelijk voor iedereen.

Inkoop en social return
We vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt. Daarom investeren we bij Omgevingsdienst Nederland in het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens doen we dit door onze kantoorartikelen en kerst- en relatiegeschenken in te kopen bij organisaties die werken met deze doelgroep.

Oog voor milieu
We investeren niet alleen in mensen, maar ook in het zorgvuldig omgaan met het milieu. We vinden het belangrijk bewust met het milieu om te gaan en zijn daarom altijd op zoek naar verbeteringen in onze werkwijze voor een zo minimaal mogelijke milieubelasting. Dit uit zich in het bewuster omgaan met energie, papier, afval en het vervoer. Tevens doneren we jaarlijks een bedrag aan natuur- en milieuorganisaties.

Omgevingsdienst Nederland in cijfers

16

Verschillende vakgebieden

188

Verschillende cursussen

8

Gemiddelde voor cursussen

452

Deskundige docenten