Juridische kennis ontmoet bouwtechnisch inzicht

Toen Muberra in 2019 haar handtekening plaatste onder haar masterdiploma rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg, had ze niet gedacht dat haar eerste baan in de rol van casemanager Wabo zou zijn. Of ze er spijt van heeft? ’Absoluut niet. In de afgelopen jaren heb ik enorm veel geleerd en heb ik kunnen proeven van verschillende organisaties om te ontdekken wat echt bij mij past.’

Functie
In gesprek met Muberra, adviseur bouw

Bouwtechnisch inzicht

Na het behalen van haar Master of Laws, startte Muberra haar loopbaan als vergunningverlener WABO bij Omgevingsdienst Nederland (ODN). Gedurende de eerste twee jaar vervulde ze deze rol en daarnaast startte ze met de Opleiding Kernactiviteiten Bouw (OK Bouw). ‘Naast mijn werk als vergunningverlener wilde ik graag mijn horizon verbreden en me verdiepen in de juridische aspecten rondom de afwikkeling van vergunningaanvragen. Deze opleiding stelde me in staat om diepgaand inzicht te verwerven in bouwtechnische aspecten en leerde me hoe ik aanvragen moest beoordelen aan de hand van het bouwbesluit 2012. Ik ontwikkelde tevens de vaardigheden om technische tekeningen te interpreteren, enzovoort.

De verworven kennis kon Muberra direct in de praktijk toepassen: ‘Voor de gemeentes Amsterdam, Gennep en Valkenswaard behandelde ik diverse juridische kwesties op het gebied van handhavingsrecht, bezwaar en beroep, en vergunningverlening. Juist de combinatie van theorie en bezig zijn met de vraagstukken van opdrachtgevers zorgde ervoor dat ik ontzettend snel leerde.’

“Kortom, mijn functie is zeer veelzijdig als schakel tussen de gemeentes, de rechtbank, Raad van State, advocaten en andere belanghebbenden.”

De volgende stap

Muberra heeft met succes haar diploma behaald voor de opleiding Kernactiviteiten Bouw. Na de verdieping in het technische gedeelte van vergunningverlening kwam er toch de behoefte om nog meer met haar juridische kennis te doen. ‘Vanaf juli 2022 ben ik gestart in een nieuwe rol als bouwkundig juridisch adviseur.’ Hoe dat er in de praktijk uitziet? ‘Ik ontvang vanuit gemeentes vraagstukken over ingediende bezwaren bij de gemeente, beroepen bij de rechtbank of hoger beroepen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Naar aanleiding hiervan stel ik een procesdossier op. Dit procesdossier omvat de volledige vergunningverlening of weigeringsprocedure, alle documentatie die gerelateerd is aan het genomen besluit, en de onderzoeksrapporten die zijn uitgevoerd. Al deze documenten worden samengevoegd en binnen de gestelde deadline aangeleverd bij de desbetreffende organisatie.

Verdediging en Vertegenwoordiging

Naast het samenstellen van dit procesdossier, is Muberra ook verantwoordelijk voor het opstellen van een verweerschrift of beroepschrift. ‘Het verweerschrift gebruik ik bij de bezwarenschriftencommissie, terwijl ik het beroepschrift gebruik met een beroep bij de rechtbank of een hoger beroep bij de Raad van State. Het verweerschrift of beroepschrift zijn een schriftelijke uiteenzetting waarin ik argumenten presenteer die betrekking hebben op de beslissing om al dan niet een vergunning toe te kennen of te verlenen. Daarnaast neem ik actief deel aan hoorzittingen, waar ik optreed als vertegenwoordiger van de gemeente en het genomen besluit met betrekking tot de ingediende vergunningaanvraag verdedig.’

Kortom, mijn functie is zeer veelzijdig als schakel tussen de gemeentes, de rechtbank, Raad van State, advocaten en andere belanghebbenden. Elke werkdag ziet er anders uit, wat resulteert in uitdagingen in mijn dagelijkse werkzaamheden. Iedere werkdag ziet er anders uit. Dit zorgt ervoor dat ik mezelf inhoudelijk blijf prikkelen en veel voldoening uit mijn werk haal.’

Juridische kennis

Toegevoegde waarde

Wat het werken bij Omgevingsdienst Nederland voor Muberra van toegevoegde waarde maakt? ‘Binnen de hechte gemeenschap van vakspecialisten bij ODN, is er een cultuur van samenwerking en kennisuitwisseling. Dit in combinatie met de wisselende werkzaamheden voor diverse opdrachtgevers heeft ervoor gezorgd dat ik in korte tijd veel nieuwe kennis en inzichten opgedaan heb. Je leert ontzettend veel vakspecialisten kennen op korte termijn en er is altijd ruimte om te brainstormen met collega’s over complexe dossiers. Daarnaast heb je veel eigen regie over je loopbaan wat stimulerend werkt om jezelf vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen.’

Ook bijdragen aan een duurzame toekomst?

Kom werken bij Omgevingsdienst Nederland.

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!