Expertises

Energietoezicht

Energie & duurzaamheid

Energietoezicht

Samen met u stellen we een lijst met inrichtingen vast die mogelijk aan de informatieplicht moeten voldoen op basis van hun verbruik. Wij gaan eerst na of en welke energiebesparende maatregelen de inrichting moet treffen. Tijdens een bedrijfsbezoek controleren we welke maatregelen zijn getroffen. Naar aanleiding van het bezoek stellen we een rapportage op met onze bevindingen en indien nodig plannen we een hercontrole in. Hiermee beschikt u over een heldere verslaglegging en een volledige administratie.

Onze toezichthouders zijn opgeleid in de laatste energiebesparende maatregelen en zijn op de hoogte van de best beschikbare technieken. Daarbij beschikken ze over een basisopleiding voor milieutoezicht. In de opleiding van toezichthouder wordt naast de inhoudelijke aspecten nadruk gelegd op communicatie en andere soft skills. Hierdoor beschikt u over toezichthouders die als volwaardig gesprekspartner kunnen dienen en een controle kunnen uitvoeren.

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!