Expertises

Handhaving

Bestuursrecht

Handhaving

Op basis van een dossier (globaal of specifiek) bepalen we de beste aanvliegroute voor handhaving. Samen met u bepalen we het stappenplan en beoordelen we of er nog aanvullende onderzoeken en acties nodig zijn. Hierbij brengen we alle stakeholders in kaart. Op basis van het dossier bepalen we de juiste juridische stappen en nemen we deze stappen in samenspraak met u. Daarbij kunt u onder andere denken aan het aanschrijven van overtreders, dwangsom, bestuursdwang en eventuele privaatrechtelijke handhaving. Op basis van het dossier zorgen we hierbij voor de juiste expertise. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor een akoestisch specialist bij handhaving op geluidsnormen. In het hele traject dragen wij zorg voor complete, (juridisch) juiste en helder geformuleerde correspondentie, verslaglegging en dossiervorming. Zo zorgen we dat de stakeholders up-to-date zijn en blijven. Hiermee borgen wij voor u een zo goed mogelijke handhaving.

Onze juristen ontwikkelen hun kennis en ervaring op het gebied van handhaving voortdurend door opleidingen en actuele ontwikkelingen in dossiers. Zij bewaken continue de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de bijbehorende jurisprudentie. Door de samenwerking met specialisten binnen verschillende vakgebieden beschikken onze juristen over veel kennis. Hierdoor kunnen ze creatief en oplossingsgericht een juridisch traject vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Door de inzet van onze juristen, toezichthouders en specialisten bent u verzekerd van een doeltreffende handhaving.

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!