Expertises

Juridische dienstverlening

Bestuursrecht

Juridische dienstverlening

Onze juridische afdeling biedt gemeenten bijstand binnen het fysieke domein met betrekking tot de Omgevingswet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), als ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Vooropgesteld staat ons streven om een ingediend bezwaar niet automatisch tot een procedure te laten leiden, hiervoor is communicatie essentieel om samen tot een passende oplossing te komen.

Onze juristen zijn breed inzetbaar en bieden ondersteuning op diverse gebieden. Ze coördineren het gehele proces zorgvuldig, inclusief registratie, ontvankelijkheidstoetsing, het bijwonen van hoorzittingen en dossierbeheer, tevens verzorgen zij tijdige verzending van besluiten, koppelen adviezen terug aan bestuurders en vakafdelingen en dragen bij aan “lessons-learned” voor kwaliteitsverbetering. Onze juristen nemen ook een leidende rol in vervolgprocedures, waarbij zij verweerschriften opstellen voor beroepsprocedures en procedures voeren bij de bestuursrechter tot aan eventueel de Raad van State. Onze juridische dienstverlening bestaat uit de volgende gebieden:

 • Bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van handhavingsrecht, met inbegrip van onder andere:
  • Opstellen van lasten onder dwangsom
  • Lasten onder bestuursdwang
  • Invordering
  • Bestuurlijke boete
 • Bouwzaken
 • Ruimtelijke ordening
 • Openbare orde en veiligheid, zoals bijvoorbeeld:
  • Het lichte bevel, het noodbevel en de noodverordening
  • (Drugs)criminaliteit
  • Illegale wietplantages
  • Foutparkeren
  • Zwerfvuil
 • Milieu
 • Verkeer
 • En meer

Waarbij te allen tijde onze beloften gelden:

 • Geen verplichte afname van het aantal uren per week
 • Zonder afnameverplichting van het aantal dossiers
 • Transparante prijsafspraken die recht doen aan gemeenschapsgeld.

Wanneer u inhoudelijk meer wilt weten over hoe wij bovenstaande waarmaken en in de praktijk ten uitvoer brengen, schuiven wij graag bij u aan. Samen met een van onze juristen praten wij u in een persoonlijk gesprek bij over onze dienstverlening en hoe we deze in kunnen zetten voor uw organisatie.

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!