Expertises

Milieutoezicht

Milieu

Milieutoezicht

Wij plannen een bedrijfsbezoek en bereiden het bezoek voor. Op basis van de vergunning, voorschriften en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer controleren we de inrichting. Aan de hand van de controle stellen we een toezichtrapportage op. Hierin omschrijven we de constateringen met bijbehorende ernst. Daarbij nemen we een maatregelenoverzicht op met een termijn van actie. Onze rapportage is volledig voorzien van alle benodigde informatie waarmee we voor u de administratie borgen. In afstemming met u worden nadere acties besproken en met de inrichting gecommuniceerd.

Afhankelijk van de inrichting zorgen wij dat we een toezichthouder inzetten met de juiste (specialistische) opleiding. Al onze toezichthouders hebben in ieder geval naast hun basis (milieu) opleiding een uitgebreide opleiding over het Activiteitenbesluit gevolgd. Voor specifieke inrichtingen of problematieken maken onze toezichthouders gebruik van de expertise van hun directe collega’s, zowel in de voorbereiding als na constateringen. U bent hierdoor gegarandeerd van het beste integrale toezicht gericht op de specifieke inrichting(en).

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!