Expertises

Principeverzoeken

Ruimtelijke ontwikkeling

Principeverzoeken (opstellen en uitwerken)

Heeft uw organisatie een capaciteitsvraagstuk als gevolg van pieken in uw werkvoorraad zoals principeverzoeken?  Wij adviseren en begeleiden de principeverzoeken, de ruimtelijke initiatieven en de uitwerking in een bestemmingsplan of wijzigingsplan inclusief het bijbehorende besluitvormingsproces. Onze adviseurs dragen zorg voor het opstellen, uitwerken en begeleiden van een omgevingsvergunning en het voeren van juridisch verweer in beroepszaken. Wij voorzien uw organisatie van de benodigde capaciteit en zorgen voor de continuïteit van uw projecten.

Bij het opstellen en toetsen van ruimtelijke onderbouwingen zorgen wij voor structuur en logica en worden stakeholders betrokken. Met elkaar zorgen wij voor het voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving en randvoorwaarden én dat tijdig de principeverzoeken zijn behandelt. Binnen het ruimtelijk domein, het Omgevingsrecht en de nieuwe Omgevingswet (Ow) staan inwoners centraal en wordt aansluiting gezocht bij initiatieven. Vanuit het nieuwe instrumentarium Ow dragen wij zorg voor de implementatie van de Ow, de totstandkoming van omgevingsvisies, -programma’s en -plannen.

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!