Expertises

Ruimtelijke onderbouwing (opstellen en toetsen)

Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke onderbouwingen/Principeverzoeken (opstellen en toetsen)

Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave, c.q. -ontwikkeling waarbij er geadviseerd wordt over o.a. ruimtelijke dossiers. Wij adviseren in (complexe) dossiers en over (juridische) kaders richting planontwerpers, bestemmingsplanjuristen en/of bestuurders. Wij begeleiden (de haalbaarheid van) (thematische) structuurvisies, PlanMER-studies en de planuitwerking in stedelijk gebied en/of buitengebied. Ook adviseren wij over en begeleiden wij principeverzoeken en ruimtelijke initiatieven, de uitwerking in een bestemmingsplan of wijzigingsplan inclusief het bijbehorende besluitvormingsproces. Onze adviseurs dragen zorg voor het opstellen, uitwerken en begeleiden van een omgevingsvergunning en het voeren van juridisch verweer in beroepszaken.

Bij het opstellen en toetsen van ruimtelijke onderbouwingen zorgen wij voor structuur en logica en worden stakeholders betrokken. Met elkaar zorgen wij voor het voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving en randvoorwaarden én dat tijdig de vergunningen zijn aangevraagd. Binnen het ruimtelijk domein, het Omgevingsrecht en de nieuwe Omgevingswet (Ow) staan inwoners centraal en wordt aansluiting gezocht bij initiatieven. Wij verbinden inwoners, ondernemers en partners door ‘ontmoeting’, delen kennis en zoeken samen oplossingen. Het gaat om partnership! Vanuit het nieuwe instrumentarium Ow dragen wij zorg voor de implementatie van de Ow, de totstandkoming van omgevingsvisies, -programma’s en -plannen.

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!