Expertises

AERIUS Stikstofberekeningen

Bouw

AERIUS Stikstofberekeningen

Omgevingsdienst Nederland ondersteunt uw project door het opstellen van een stikstofberekening. Sinds 2 november 2022 heeft u voor uw bouw-/sloopproject een AERIUS berekening nodig om aan te tonen dat de stikstofuitstoot voor de tijdelijke (bouw/sloop) activiteit voldoende beperkt is. Is uw project gelegen binnen een straal van 25 km van een Natura 2000 gebied en is uw project vergunningsplichtig voor de bouwactiviteit, dan moet u bij uw aanvraag een AERIUS-berekening aanleveren.

Met een AERIUS-berekening wordt bepaald hoeveel stikstof er op omliggende natuurgebieden neer zal slaan door uw project. Hierna kan er beoordeeld worden of hiervoor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming verplicht is. Doe hier de AERIUS-stikstof check. Met AERIUS Check kunt u berekenen wat de depositie-vracht is van een enkele (referentie)situatie en bekijken of deze vracht boven of onder de drempelwaarde van de Lbv- of Lbv- plus regeling en daarmee onder de aanpak piekbelasting valt. De referentie-situatie is uw bedrijfslocatie met bijbehorende stallen.

Omgevingsdienst Nederland beschikt over de benodigde expertise op de vakgebieden bouw, RO en milieu om deze berekeningen op te stellen. Om een bijdrage te leveren in de voortgang van de bouwopgave in Nederland stellen wij stikstofberekeningen op. Heeft u vragen over onze werkwijze en adviezen op het gebied van stikstof, neemt u dan contact op met ons op.

Sparren over de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact op met ons!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!