Expertises

Uitvoeringsprogramma’s

Bouw

Uitvoeringsprogramma’s

We stellen uitvoeringsprogramma’s op vanuit onze inhoudelijke kennis van het vakgebied. Hoe vertaalt u de doelstelling(en) naar een helder programma en wat heeft u nodig om dat programma uit te voeren? Samen met u onderzoeken we eerst de wensen, eisen en beschikbare middelen. We kunnen u daarbij ondersteunen met kengetallen en praktijkkennis om de benodigde capaciteit en kwaliteit te bepalen. In afstemming verwerken we de gegevens tot een compact, helder en fijn leesbaar programma. Hierin formuleren we de doelen en maatregelen helemaal SMART.

Onze medewerkers zijn zeer ervaren en komen uit het betreffende vakgebied. Hierdoor kunnen ze uw doelen vertalen naar een praktisch en realistisch programma. Ze maken daarbij gebruik van onze kentallen, kennis binnen onze organisatie en hun eigen ervaring voor de onderbouwing. Door het uitvoeringsprogramma praktijkgericht, compact en leesbaar op te stellen beschikt u over een document dat daadwerkelijk opgepakt en uitgevoerd wordt.

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!