Expertises

Vergunningverlening agrarisch

Milieu

Vergunningverlening agrarisch

We beoordelen of de aanvraag voor het verlenen van een vergunning conform de geldende normen, richtlijnen en uw beleid is. Vervolgens maken we een considerans en stellen een voorschriftenpakket (op basis van uw LRSO) samen. Op basis hiervan stellen we een besluit op en verzorgen we de gehele administratieve afhandeling. U wordt hiermee volledig ontzorgd en bent gegarandeerd van een goed advies, juiste vergunning, goede dossiervorming en/of een uitstekende administratieve afhandeling.

Onze agrarische vergunningverleners hebben een basisopleiding en zijn vanuit daar verder gespecialiseerd. Door continue bijscholen, vakgroep interventies met collega’s en het dagelijks op de werkvloer sparren over casussen blijven onze medewerkers op de hoogte van best beschikbare technieken en de praktische invulling. Samen met hun vakspecialisten op het gebied van stalsystemen, ammoniak- en geuremissies, luchtkwaliteit, enz. zorgen zij voor een integrale benadering van de aanvraag. U bent hiermee gegarandeerd van de beste aanvliegroute voor de milieuvergunningen.

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!