Expertises

Vergunningverlening Wet natuurbescherming

Milieu

Vergunningverlening Wet natuurbescherming

We beoordelen of de aanvraag voor het verlenen van een vergunning conform de geldende normen, richtlijnen en uw beleid is. Indien er nog stukken ontbreken of niet akkoord zijn, verzoeken we om aanvullende gegevens. Vervolgens stellen we een (ontwerp)besluit en een voorschriftenpakket op (op basis van uw format). Daarnaast verzorgen we, indien gewenst, de gehele administratieve afhandeling. U wordt hiermee volledig ontzorgd en bent gegarandeerd van een goed advies, juiste vergunning, goede dossiervorming en/of een uitstekende administratieve afhandeling.

Onze agrarische vergunningverleners hebben een basis- en specialisatieopleiding voltooid. Door continue bijscholen, vakgroep interventies met collega’s en het dagelijks op de werkvloer sparren over casussen blijven onze medewerkers op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving inclusief de diverse perikelen die op het gebied van de stikstofdiscussie spelen. Daarnaast houden we uiteraard de jurisprudentie op dit gebied bij. U bent hiermee gegarandeerd van de beste aanvliegroute voor de natuurvergunningen.

In het kader van de Wet natuurbescherming kunnen we de volgende werkzaamheden aanbieden:

  • beoordelen en afhandeling van vergunningaanvragen;
  • beoordelen passende beoordeling;
  • intrekkingsverzoeken;
  • verzoeken tot legalisatie PAS-melders;
  • positieve weigeringen;
  • overige vraagstukken m.b.t. Wnb.

Daarom kiest u voor Omgevingsdienst Nederland

Ontzorging in uw belangrijkste processen

Kennis en capaciteit voor uw vraagstuk, ook op afstand

Landelijke dekkingsgraad

Heldere communicatie

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Vul het contactformulier in. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen met u.

Neem contact op met Lilo

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!