Expertises

Wet kwaliteitsborging opleidingen

Opleidingen & masterclasses

Wet kwaliteitsborging opleidingen

Naast de invoering van de Omgevingswet staat er nog een ingrijpende verandering aan te komen voor het VTH-domein. Op 1 januari 2023 treedt, gelijktijdig met de Omgevingswet, namelijk de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze wet zorgt ervoor dat de toets op de technische bouwkwaliteit en het toezicht hierop voor eenvoudige bouwwerken (gevolgklasse 1) voortaan door een private kwaliteitsborger wordt uitgevoerd. Omdat de gemeente hierin wel bevoegd gezag blijft en de initiatiefnemer verantwoording moet afleggen aan de gemeente, verandert er qua samenwerking veel tussen de verschillende partijen en heeft deze wet gevolgen voor de werkzaamheden van de medewerkers van uw gemeente.

Speciaal voor uw medewerkers hebben we zowel vaste opleidingsprogramma’s als maatwerkprojecten ontwikkeld, die uw medewerkers klaar kunnen stomen voor deze verandering in werkzaamheden. Bij onze maatwerktrajecten wordt in overleg met u een op maat opleidingstraject aangeboden, waarbij u door ons geadviseerd wordt en tevens veel flexibiliteit mogelijk is.

Meer informatie over de opleidingsmogelijkheden?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of
mail naar opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.