Klantportaal   |  Leerplatform

Milieucontroles

Milieu controle

Omgevingsdienst Nederland is uw deskundige partner wanneer het op milieu controle aankomt. Wij richten ons op landelijk niveau primair voor (regionale) omgevings-, uitvoerings- en milieudiensten, gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden die met omgevingsvergunningen te maken hebben of te maken krijgen. Wij zijn specialist in het outsourcen van vergunningverlening, toezicht en handhaving en juridische ondersteuning op het gebied van omgevingsrecht binnen de overheidssector.

Milieucontrole toezicht via Omgevingsdienst Nederland

Regelgeving met betrekking tot omgevingsvergunningen zijn veranderlijk van aard door nieuwe regel- en wetgeving en kunnen al snel complex worden. Actuele en brede kennis van alle facetten van omgevingsplannen en milieuvergunningen zijn belangrijk om goed advies uit te kunnen brengen. De adviseurs van Omgevingsdienst Nederland beschikken over een hoog kennisniveau dat continu op niveau gehouden wordt door interne en externe opleidingen. Wij vormen als deskundige partner een verlengde van uw organisatie en leiden de milieucontroles in goede banen.

Meer informatie over milieucontrole toezicht

Zoekt u een onafhankelijke en betrouwbare partner die u bij staat rondom alle zaken die van belang zijn bij milieucontroles? Bel voor de mogelijkheden met 040-2949005 of mail naar info@omgevingsdienstnederland.nl. Wij vertellen u graag over onze werkwijze en wat we voor u kunnen betekenen.

Ga naar pagina

Corporate video Omgevingsdienst Nederland

Onze professionals zijn werkzaam in de volgende specialismen/vakgebieden:

/  Vergunningverlening
 • Bouwplantoetsing
 • Slopen
 • Uitvoeringsprogramma’s
 • Milieuvergunningen
 • Milieumeldingen
 • MER-(beoordeling)
 • NB-wet vergunningen
 • Watervergunningen/ toetsing aan keur
/  Toezicht en Handhaving
 • Bouwtoezicht
 • Milieutoezicht
 • Energietoezicht
 • Toezicht op asbest
 • APV- toezicht
 • (Constructief) toezicht bij evenementen
/  Beleidsplannen en Uitvoeringsprogramma’s
 • Beleidsplannen
 • Toezicht en handhaving
alt="logo tuv nederland"

ISO 9001
Omgevingsdienst Nederland heeft een gecertificeerd ISO9001 kwaliteitssysteem. Alle processen zijn hierin beschreven en vastgelegd en hiernaar wordt dan ook gehandeld. Periodieke audits en continue verbeterprocessen zijn inherent aan de ISO9001 certificering. Dit borgt de kwaliteit van onze dienstverlening.

Organisaties met wie we samenwerken

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Whitepaper Omgevingswet

De uitgestelde Omgevingswet is een hot topic. Ben jij klaar voor de komst van de nieuwe wet? Download onze whitepaper en start vandaag nog!