RUD Zeeland

Milieucontroles

Omgevingsdienst Nederland als uw milieu partner

Als deskundig milieu partner kunt u het toezicht en de milieucontroles aan ons overlaten. Onze adviseurs zijn expert in hun vakgebied en hebben de juiste (specialistische) opleiding gevolgd waardoor ze zijn voorzien van de meest actuele milieukennis. U bent hierdoor gegarandeerd van het beste integrale toezicht gericht op de specifieke inrichting(en).

Voor een milieucontrole plannen we een onsite bedrijfsbezoek en treffen alle voorbereidingen voor dit bezoek. Op basis van de voorschriften zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt de inrichting gecontroleerd en beoordeeld. We creëren een toezichtrapport aan de hand van de opgedane constateringen. Hierin worden de bevindingen met bijbehorende ernst en een overzicht met maatregelen vastgelegd. Onze rapportage is voorzien van een tijdlijn en alle benodigde administratieve informatie. In afstemming met u wordt er nader vorm gegeven aan eventuele vervolgacties en worden deze met de inrichting gecommuniceerd.

 

Kennis en capaciteit voor uw organisatie

In deze krappe arbeidsmarkt zijn kwalitatief goede vakspecialisten de sleutel tot een succesvolle organisatie. Heeft uw organisatie moeite met het vinden van kwalitatief goede vakspecialisten? Onze adviseurs staan te allen tijde ter beschikking en gaan graag aan de slag met uw milieuprojecten.

We fungeren als het verlengstuk van uw organisatie en ontzorgen uw organisatie door middel van het uitvoeren van milieu onderzoek en het bieden van deskundig advies op het gebied van bijvoorbeeld bodem, water, lucht, geluid, afvalstoffen, flora en fauna, bouwen, ruimtelijke ontwikkeling en aspecten van Arbo en (brand)veiligheid. Hierdoor borgen we niet alleen onze eigen inhoudelijke kwaliteit, maar ook die van uw organisatie. Samen komen we verder en realiseren we de organisatorische doelstellingen van uw organisatie.

 

Milieu controle

Regelgeving met betrekking tot omgevingsvergunningen zijn veranderlijk van aard door nieuwe regel- en wetgeving en zijn veelal complex. Actuele en brede kennis van alle facetten van omgevingsplannen en milieuvergunningen zijn belangrijk om goed advies uit te kunnen brengen. Heeft uw organisatie een kennisvraagstuk en beschikken uw medewerkers niet over de juiste kennis? Onze adviseurs helpen u graag! Samen met zusterorganisatie Lybrae beschikken we over meer dan 300 adviseurs die dagelijks voor u klaar en zorgen voor de continuïteit en flexibiliteit in uw werkzaamheden.

Dankzij jarenlange ervaring in de milieusector kunnen onze adviseurs u ondersteunen bij specialistische en complexe milieu vraagstukken. Onze adviseurs beschikken over een hoog kennisniveau dat continu op peil gehouden wordt door interne en externe opleidingen.

Hierdoor kennen ze alle ins en outs wat betreft de laatste wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Deze kennis zetten we graag in voor uw milieu vraagstukken.

Wij vormen als deskundige partner het verlengde van uw organisatie en leiden milieucontroles in goede banen.

 

Milieu inspectie gemeente

Naast de private sector werken we ook voor de overheidssector. Heeft uw gemeente te maken met pieken in de werkvoorraad en kunnen u en uw collega’s wel wat extra capaciteit gebruiken?  Wij ontzorgen u graag en nemen complete projecten uit handen.

Over Omgevingsdienst Nederland

Omgevingsdienst Nederland is uw deskundige partner wanneer het op milieu controles aankomt. Wij richten ons op landelijk niveau primair voor (regionale) omgevings-, uitvoerings- en milieudiensten, gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden die met milieucontroles te maken hebben of te maken krijgen. Wij zijn specialist in het outsourcen van vergunningverlening, toezicht en handhaving en juridische ondersteuning op het gebied van omgevingsrecht binnen de overheidssector.

Werken bij Omgevingsdienst Nederland

Werken bij Omgevingsdienst Nederland betekent vrijheid, plezier, willen winnen, betrokkenheid en groei. We groeien hard en hebben een openstaande vacature toezichthouder milieu.

Ook deel uitmaken van ons hechte team vakspecialisten en bijdragen aan een duurzame, schone en veilige fysieke leefomgeving? Solliciteer direct en we bespreken de mogelijkheden!

Corporate video Omgevingsdienst Nederland

Onze professionals zijn werkzaam in de volgende specialismen/vakgebieden:

/  Vergunningverlening
 • Bouwplantoetsing
 • Slopen
 • Uitvoeringsprogramma’s
 • Milieuvergunningen
 • Milieumeldingen
 • MER-(beoordeling)
 • NB-wet vergunningen
 • Watervergunningen/ toetsing aan keur
/  Toezicht en Handhaving
 • Bouwtoezicht
 • Milieutoezicht
 • Energietoezicht
 • Toezicht op asbest
 • APV- toezicht
 • (Constructief) toezicht bij evenementen
/  Beleidsplannen en Uitvoeringsprogramma’s
 • Beleidsplannen
 • Toezicht en handhaving

Organisaties met wie we samenwerken

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!