Klantportaal   |  Leerplatform

Milieuvergunningen

Milieuvergunning advies op maat

Omgevingsdienst Nederland is uw specialist én marktleider wat betreft het outsourcen van vergunningverlening, toezicht en handhaving en juridische ondersteuning op het gebied van omgevingsrecht binnen de overheidssector. We werken primair voor (regionale) omgevings-, uitvoerings- en milieudiensten, gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden die met omgevingsvergunningen te maken hebben of te maken krijgen. Wij zijn dus ideale partij voor al het advies rondom milieuvergunningen.

 

Maatwerk is de sleutel tot succes om tot oplossingen te komen die voor uw organisatie het meest effectief zijn.  Omgevingsdienst Nederland werkt als het verlengde van uw organisatie en vormt een deskundige partner omtrent milieuvergunningen. Wetgeving en regelgeving zijn vaak aan vele veranderingen onderhevig waardoor actuele kennis van groot belang is. De adviseur milieuvergunning van Omgevingsdienst Nederland beschikt over een hoog kennisniveau dat door interne en externe opleidingen actueel wordt gehouden.

Wil jij graag aan de slag als milieu vergunningverlener? Bekijk dan hier onze vacature vergunningverlener!

Milieuvergunningen via Omgevingsdienst Nederland

Graag zetten wij onze ervaring en expertise in om uw organisatie te helpen met milieuvergunning advies. Wij nemen complete projecten aan en bewaken het hele proces van begin tot einde. Onze adviseurs hebben de kennis om tot alles zaken omtrent milieuvergunningen in goede banen te leiden. U kunt bij Omgevingsdienst Nederland terecht voor:

 • Het laten afdoen van milieumeldingen en het toetsen van aanvragen voor milieuvergunningen;
 • Het laten beoordelen van aanvragen voor WABO toestemmingen op het aspect milieu en indien van toepassing, verzorgen we de milieu input;
 • Maatwerk daar waar standaardregelgeving tekort schiet;
 • Vooroverleg of afschouwing.

Uw adviseur wat betreft milieuvergunning

Zoekt u een onafhankelijke en betrouwbare partner die u bij staat rondom alle zaken die van belang zijn bij milieuvergunningen? Bel voor de mogelijkheden met 040-2949005 of mail naar info@omgevingsdienstnederland.nl. Wij vertellen u graag over onze werkwijze en wat we voor u kunnen betekenen.

Ga naar pagina

Corporate video Omgevingsdienst Nederland

Onze professionals zijn werkzaam in de volgende specialismen/vakgebieden:

/  Vergunningverlening
 • Bouwplantoetsing
 • Slopen
 • Uitvoeringsprogramma’s
 • Milieuvergunningen
 • Milieumeldingen
 • MER-(beoordeling)
 • NB-wet vergunningen
 • Watervergunningen/ toetsing aan keur
/  Toezicht en Handhaving
 • Bouwtoezicht
 • Milieutoezicht
 • Energietoezicht
 • Toezicht op asbest
 • APV- toezicht
 • (Constructief) toezicht bij evenementen
/  Beleidsplannen en Uitvoeringsprogramma’s
 • Beleidsplannen
 • Toezicht en handhaving
alt="logo tuv nederland"

ISO 9001
Omgevingsdienst Nederland heeft een gecertificeerd ISO9001 kwaliteitssysteem. Alle processen zijn hierin beschreven en vastgelegd en hiernaar wordt dan ook gehandeld. Periodieke audits en continue verbeterprocessen zijn inherent aan de ISO9001 certificering. Dit borgt de kwaliteit van onze dienstverlening.

Organisaties met wie we samenwerken

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Whitepaper Omgevingswet

De uitgestelde Omgevingswet is een hot topic. Ben jij klaar voor de komst van de nieuwe wet? Download onze whitepaper en start vandaag nog!