RUD Zeeland

Milieuvergunningen

Wat is een milieuvergunning

Een milieuvergunning biedt de wettelijke kaders waaraan een milieubelastende activiteit moet voldoen. In de vergunning staat vermeld welke maatregelen een organisatie moet ondernemen om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Dankzij milieuvergunningen wordt milieuverontreiniging tegengegaan. Ter illustratie, de hoeveelheid milieuafval of uitstoot welke een chemisch bedrijf mag produceren ligt vastgelegd in een milieuvergunning.

 

Aanvraag milieuvergunningen

Wanneer moet u als organisatie een milieuvergunning aanvragen? Een milieuvergunning dient te worden aangevraagd wanneer er milieubelastende activiteiten plaatsvinden. Hiervoor kunt u een vergunning aanvragen of een melding activiteitenbesluit indienen.

Indien er geen milieubelastende activiteiten plaatsvinden dan hoeft er geen vergunning te worden aangevraagd. Houd wel altijd rekening met de geldende wet- en regelgeving omtrent het milieu.

 

Maatwerkadvies milieuvergunningen

Enkel en alleen het verkrijgen van een milieuvergunning is vaak niet voldoende voor het uitvoeren van milieubelastende activiteiten. Veel bedrijven krijgen te maken met een vergunningplicht op basis van de wet Milieubeheer. Het aanvragen van een milieuvergunning is een tijdrovende en complexe opgave waarbij veel specialistische kennis van de milieuwet- en regelgeving komt kijken. Afhankelijk van de milieubelastende activiteiten en de locatie van de activiteiten zullen er aanvullende onderzoeken benodigd zijn zoals metingen van de CO2-uitstoot, luchtkwaliteit, geur- en grondonderzoek.

Wij ondersteunen en begeleiden u graag middels het bieden van maatwerkadvies bij het opstellen, controleren en aanvragen van een milieuvergunning op agrarisch of industrieel gebied.

Maatwerk is de sleutel tot succes om innovatieve oplossingen aan te dragen die voor uw organisatie het meest effectief zijn. Omgevingsdienst Nederland kan dit als geen ander leveren. Als specialist op het gebied van milieuvergunningen fungeren wij als verlengstuk van uw organisatie.

Wetgeving en regelgeving op het gebied van milieu zijn vaak aan veranderingen onderhevig waardoor actuele kennis van groot belang is. Onze adviseurs beschikken over een hoog kwalitatief kennisniveau dat door middel van in- en externe opleidingen actueel wordt gehouden. Deze kennis zetten wij graag in voor uw organisatorische vraagstukken.

Milieuvergunningen uitbesteden?

Kosten milieuvergunning


Heeft u als organisatie het plan om binnenkort te gaan verbouwen, bouwen of slopen? Dan is de kans groot dat u een milieuvergunning of omgevingsvergunning nodig heeft. De aanvraag van deze milieuvergunning of omgevingsvergunning kan bij de plaatselijke gemeente worden ingediend. De gemeente bepaalt of de plannen voldoen aan de geldende milieuvoorschriften. De hoogte van de vergunningskosten, oftewel de legeskosten, verschillen per vergunningaanvraag en gemeente. Wilt u graag advies over het aanvragen van een vergunning en de daarmee gepaard gaande kosten? Neem contact met ons op, wij voorzien u graag van deskundig advies.

Over Omgevingsdienst Nederland

Omgevingsdienst Nederland is uw specialist én marktleider wat betreft het outsourcen van vergunningverlening, toezicht en handhaving en juridische ondersteuning op het gebied van het omgevingsrecht. We werken primair voor (regionale) omgevings-, uitvoerings- en milieudiensten, gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden die met omgevingsvergunningen te maken hebben of te maken krijgen.

Vanuit onze passie voor de fysieke leefomgeving zetten we ons iedere dag in om uw organisatie te ontzorgen en van de benodigde kennis en capaciteiten te voorzien.

Benieuwd waarin wij uw organisatie kunnen ontzorgen? Neem contact met ons op en we plannen een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Corporate video Omgevingsdienst Nederland

Onze professionals zijn werkzaam in de volgende specialismen/vakgebieden:

/  Vergunningverlening
 • Bouwplantoetsing
 • Slopen
 • Uitvoeringsprogramma’s
 • Milieuvergunningen
 • Milieumeldingen
 • MER-(beoordeling)
 • NB-wet vergunningen
 • Watervergunningen/ toetsing aan keur
/  Toezicht en Handhaving
 • Bouwtoezicht
 • Milieutoezicht
 • Energietoezicht
 • Toezicht op asbest
 • APV- toezicht
 • (Constructief) toezicht bij evenementen
/  Beleidsplannen en Uitvoeringsprogramma’s
 • Beleidsplannen
 • Toezicht en handhaving

Organisaties met wie we samenwerken

Meer informatie over milieuvergunningen uitbesteden?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!