RUD Zeeland

Omgevingsplan

Wat is een omgevingsplan

Een omgevingsplan wordt opgesteld door de gemeenteraad. Hierin worden de regels voor alle aspecten van de fysieke leefomgeving vastgelegd en beleidskaders opgesteld. Aan de hand van dit omgevingsplan kunnen gemeentes ruimtelijke opgaven en activiteiten goed- of afkeuren en kan er een integraal beleid worden gehandhaafd.

Het omgevingsplan vervangt hiermee het geldende bestemmingsplan en de beheers verordening uit de Wet ruimtelijke ordening. Momenteel beschikken de gemeentes over meerdere bestemmingsplannen die de ruimtelijke opgaven in hun gemeente bepalen. Met de invoering van de Omgevingswet moet iedere gemeente één omgevingsplan voor hun gemeente vaststellen. Gemeenten krijgen onder de nieuwe Omgevingswet de mogelijkheid om meer ruimte vrij te laten voor flexibiliteit omtrent de inrichting van een omgevingsplan.

Hierdoor kan het omgevingsplan meer ruimte bieden aan initiatieven binnen de opgestelde beleidskaders. Benieuwd hoe een omgevingsplan eruit ziet?

 

Procedure omgevingsplan 

De invulling van een omgevingsplan is afhankelijk van het gebied en de bijbehorende ruimtelijke opgaven en activiteiten. Als basis en uitgangspunt van een omgevingsplan kan er gebruik worden gemaakt van een casco.

Het casco is een voorbeeldstructuur en dienst als illustratie voor het opstellen van de juridische regels die worden opgenomen in het omgevingsplan. Zulk een casco ondersteunt gemeentes bij de creatie van een omgevingsplan en biedt handvaten hoe een omgevingsplan dient te worden ingericht. Dit maakt het creëren van een omgevingsplan tastbaarder en inzichtelijker voor gemeentes.

Hulp nodig bij de procedures en toetsing van omgevingsplannen of bestemmingsplannen? Onze adviseurs voorzien u graag van deskundig advies!

Bekijk hier onze diensten

Omgevingsplan advies

Ervaart u pieken in de werkvoorraad door verlof, uitval of tijdelijke drukte binnen uw organisatie? Het opzetten van een omgevingsplan is een tijdrovende opgave en kost veel capaciteit van uw organisatie. Wij zetten onze specialistische kennis op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bouw, energie en duurzaamheid en milieu graag in om uw organisatie hierin te ontzorgen. Hierbij dienen wij als het verlengstuk van uw organisatie en kunnen we, indien gewenst, de volledige procedure rondom omgevingsplannen en bestemmingsplannen uit handen nemen.

We denken met jullie mee over de ruimtelijke opgaven, activiteiten en benodigde capaciteit en stellen samen een uitvoerbaar plan op. In dit plan maken we inzichtelijk hoe de implementatie van de Omgevingswet naar een werkbaar omgevingsplan kan worden getransformeerd. Klik hier voor meer informatie voer de Omgevingswet

Naast het opstellen van een omgevingsplan helpen we ook met het gebieds- of themagericht transformeren van het bestemmingsplan naar een omgevingsplan.

Onze adviseurs

Samen met zusterorganisatie Lybrae beschikken we over 300 adviseurs welke samen beschikken over 26 verschillende specialismen. Onze adviseurs hebben jarenlange kennis en ervaring met ieder hun eigen expertisegebied en zetten deze graag in voor uw organisatorische uitdagingen.

Doordat het omgevingsrecht een complex recht is en het onderhevig is aan veranderingen, is actuele kennis van groot belang. Onze adviseurs beschikken over alle relevante kennis die nodig is om een gedegen advies uit te kunnen brengen. Door interne en externe opleidingen zorgen we dat het kennisniveau van onze adviseurs continu op een hoog peil wordt gehouden.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden met u.

Corporate video Omgevingsdienst Nederland

Onze professionals zijn werkzaam in de volgende specialismen/vakgebieden:

/  Vergunningverlening
 • Bouwplantoetsing
 • Slopen
 • Uitvoeringsprogramma’s
 • Milieuvergunningen
 • Milieumeldingen
 • MER-(beoordeling)
 • NB-wet vergunningen
 • Watervergunningen/ toetsing aan keur
/  Toezicht en Handhaving
 • Bouwtoezicht
 • Milieutoezicht
 • Energietoezicht
 • Toezicht op asbest
 • APV- toezicht
 • (Constructief) toezicht bij evenementen
/  Beleidsplannen en Uitvoeringsprogramma’s
 • Beleidsplannen
 • Toezicht en handhaving

Organisaties met wie we samenwerken

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!