Klantportaal   |  Leerplatform

Omgevingsplan

Omgevingsplan

Omgevingsdienst Nederland neemt complete projecten aan van onze opdrachtgevers. Onze klanten worden vooral gevormd door omgevings-, uitvoerings- en milieudiensten, gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden. Wanneer zij te maken krijgen met omgevingsvergunningen, schakelen zij onze expertise in om hen met de verschillende uitdagingen te helpen. Zo kunnen we juridisch advies geven omtrent uw omgevingsplan en alle andere facetten die het omvat. Doordat het omgevingsrecht een complex recht is en het onderhevig is aan veranderingen, is actuele kennis van groot belang. Onze adviseurs beschikken over de relevante kennis die nodig is om een gedegen omgevingsplan advies uit te kunnen brengen. Door interne en externe opleidingen zorgen we dat het kennisniveau van onze adviseurs continu op een hoog peil wordt gehouden.

Omgevingsplan advies door Omgevingsdienst Nederland

Omgevingsdienst Nederland neemt complete projecten aan en kan het maatwerk bieden dat uw organisatie nodig heeft. Of het nu gaat om het juridisch advies omtrent een omgevingsplan of bijvoorbeeld het toetsen van ruimtelijke onderbouwingen. Als deskundig partner vormen wij een verlengde van uw organisatie. Omgevingsdienst Nederland is specialist in het outsourcen van vergunningverlening, toezicht en handhaving en juridische ondersteuning op het gebied van omgevingsrecht binnen de overheidssector. Graag zetten wij onze kennis en ervaring ook in om uw organisatie te helpen bij de advisering over de omgevingswet en het omgevingsplan. Door de verschillende uitgangsposities van onze opdrachtgevers is geen enkel project gelijk. Door het bieden van maatwerk weten we echter voor elke uitdaging een oplossing te vinden die past bij uw behoeften.

Contact opnemen Omgevingsdienst Nederland

Zoekt u een onafhankelijke en betrouwbare partner die u bij staat rondom alle zaken die van belang zijn bij het omgevingsplan? Bel voor de mogelijkheden met 040-2949005 of mail naar info@omgevingsdienstnederland.nl. Wij vertellen u graag over onze werkwijze en wat we voor u kunnen betekenen.

Ga naar pagina

Corporate video Omgevingsdienst Nederland

Onze professionals zijn werkzaam in de volgende specialismen/vakgebieden:

/  Vergunningverlening
 • Bouwplantoetsing
 • Slopen
 • Uitvoeringsprogramma’s
 • Milieuvergunningen
 • Milieumeldingen
 • MER-(beoordeling)
 • NB-wet vergunningen
 • Watervergunningen/ toetsing aan keur
/  Toezicht en Handhaving
 • Bouwtoezicht
 • Milieutoezicht
 • Energietoezicht
 • Toezicht op asbest
 • APV- toezicht
 • (Constructief) toezicht bij evenementen
/  Beleidsplannen en Uitvoeringsprogramma’s
 • Beleidsplannen
 • Toezicht en handhaving
alt="logo tuv nederland"

ISO 9001
Omgevingsdienst Nederland heeft een gecertificeerd ISO9001 kwaliteitssysteem. Alle processen zijn hierin beschreven en vastgelegd en hiernaar wordt dan ook gehandeld. Periodieke audits en continue verbeterprocessen zijn inherent aan de ISO9001 certificering. Dit borgt de kwaliteit van onze dienstverlening.

Organisaties met wie we samenwerken

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Whitepaper Omgevingswet

De uitgestelde Omgevingswet is een hot topic. Ben jij klaar voor de komst van de nieuwe wet? Download onze whitepaper en start vandaag nog!