Opleidingen

Masterclass: Wat is de BOPA en wat kun je ermee doen?

Met de komst van de Omgevingswet krijgen we te maken met de omgevingsvergunning voor een Buitenplanse OmgevingsPlanActiviteit, de BOPA. Op zich lijkt de BOPA op de huidige afwijkvergunning, waarmee nu buitenplans kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Maar bij de BOPA gaat het om het toestaan van een project dat in strijd is met een omgevingsplan. De BOPA betreft dus niet meer een bestemmingsplan, maar een integraal omgevingsplan. Wat gaat dat betekenen voor de praktijk van gemeenten en hoe krijgen omgevingsdiensten hiermee te maken?

Inleiding:

In deze masterclass wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden het volgende behandeld:

  • Wat is de BOPA nu precies?
  • Hoe is de BOPA juridisch geregeld?
  • Wat kun je met dit instrument wel regelen en wat niet?
  • Vergelijking van de optie wijzigen omgevingsplan met de optie BOPA.
  • Waarin verschilt de BOPA van de huidige buitenplanse vergunningen?
  • Hoe integraal is de BOPA?
  • Wat zijn de bijzondere kenmerken van het BOPA-proces?
  •  Hoe verhoudt de BOPA zich tot dat andere flexibiliteitsinstrument in het omgevingsplan: het maatwerkvoorschrift?
Na afloop van deze masterclass:
  • Ben jij op de hoogte van de bijzondere kenmerken van de BOPA
  • Weet je wanneer je deze wel en niet kunt inzetten
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor vergunningverleners/plantoetsers, opstellers van omgevingsplannen, juristen en toezichthouders die voor gemeenten en omgevingsdiensten werken, zowel RO-, bouw- als milieu functionarissen.

Docent:

De masterclass wordt gegeven door docente Sandra Anzion. Sandra is jurist en milieukundige en vanaf 2007 werkzaam als juridisch adviseur bij gemeenten en omgevingsdiensten op het gebied van vergunningverlening en toezicht & handhaving. Sinds 2019 werkt zij voor verschillende opdrachtgevers op het gebied van de Omgevingswet. Daarbij heeft zij zich zowel met de VTH- als de omgevingsplan-kant van de Omgevingswet bezig gehouden. Daarnaast geeft Sandra graag haar kennis door en dat klinkt ons als opleider natuurlijk als muziek in de oren.

Interesse in deze masterclass?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Op verzoek is deze masterclass ook online en in-company af te nemen.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Masterclass/webinar

Persoonlijke gegevens