Opleidingen

BOPA en wat kun je ermee doen?

De Omgevingswet is inmiddels in werking. De eerste aanvragen zijn in Nederland ingediend en de behandeling van die aanvragen begint op gang te komen. Een van de grootste wijzigingen ten opzichte van de Wabo is de komst van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit, de BOPA.  Niet alleen is het onderscheid tussen kruimels en de afwijking met een goede ruimtelijke onderbouwing weggevallen, ook zijn er procedurele en inhoudelijk veranderingen. Bij de BOPA gaat het bijvoorbeeld om het toestaan van een project dat in strijd is met een integraal omgevingsplan en niet meer van het toestaan van een project dat in strijd is met het qua reikwijdte beperktere bestemmingsplan. Ook is de motiveringsplicht en andere geworden, want “goede ruimtelijke ordening” is opgevolgd door “evenwichtige toedeling van functies aan locaties”. Wat betekent dit voor de praktijk van gemeenten en omgevingsdiensten en wat zijn de grenzen van het gebruik kunnen maken van het instrument van de vergunning voor een BOPA?

Inleiding:

In deze masterclass wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden het volgende behandeld:

  • Wat is de BOPA nu precies?
  • Hoe is de BOPA juridisch geregeld?
  • Wat kun je met dit instrument wel regelen en wat niet?
  • Vergelijking van de optie wijzigen omgevingsplan met de optie BOPA.
  • Waarin verschilt de BOPA van de huidige buitenplanse vergunningen?
  • Hoe integraal is de BOPA?
  • Wat zijn de bijzondere kenmerken van het BOPA-proces?
  •  Hoe verhoudt de BOPA zich tot dat andere flexibiliteitsinstrument in het omgevingsplan: het maatwerkvoorschrift?
Na afloop van deze masterclass:
  • Ben jij op de hoogte van de bijzondere kenmerken van de BOPA
  • Weet je wanneer je deze wel en niet kunt inzetten
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor vergunningverleners/plantoetsers, opstellers van omgevingsplannen, juristen en toezichthouders die voor gemeenten en omgevingsdiensten werken, zowel RO-, bouw- als milieu functionarissen.

Docent:

De masterclass wordt gegeven door docent Hans Barendregt. Hans is trainer/docent en spreker tijdens trainingen en congressen op het gebied van het omgevingsrecht, in het bijzonder de Wabo, het vergunningvrij bouwen, hoe vanuit juridisch oogpunt om te gaan met het Bouwbesluit 2012 en nieuwe wet-en regelgeving als de Omgevingswet.

Interesse in deze masterclass?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Op verzoek is deze masterclass ook online en in-company af te nemen.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Masterclass/webinar

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!