Expertises

Masterclass Installatiegeluid warmtepompen/airco’s

De warmtepompmarkt vertoont een blijvend sterke groei in aantallen en in warmteproductie. Vanaf 2021 worden er geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken op de perceelsgrens met een andere perceel dat is bestemd voor wonen. Met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmte- of koude opwekkingsinstallaties en wordt de ontwikkeling van stillere installaties bevorderd. Deze geluidseis zal de warmtepomp helpen in zijn verdere opmars, en ook de ontwikkeling van nieuwe stillere warmtepompen versnellen. De verwachting is dat de verkoop ook de komende tijd verder doorgroeit.

Inhoud en resultaat:

Tijdens de masterclass Installatiegeluid warmtepompen/airco’s komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat zijn de geluidseisen voor warmtepompen en waarop zijn deze gebaseerd?
  • Het wettelijk kader en de werkingssfeer; Bouwkundige eisen en de relatie met het Bouwbesluit en voorschriften voor installatie
  • Rekentool geluid warmtepompen
  • Maatregelen, oplossingen en tips
  • Casuïstiek, al dan niet door de deelnemers zelf aangedragen
Meerwaarde van deze masterclass:

Na het volgen van deze masterclass ben jij op de hoogte van:

  1. de geluidseisen m.b.t. installatie van warmtepompen en de bepalingsmethode daarvan
  2. hoe men op basis van akoestische berekeningen aannemelijk kan maken te voldoen aan de geluidseis
  3. het nut van verschillende maatregelen en oplossingen om geluid te beperken
Kosten:

De kosten voor deze masterclass bedragen € 300,00 exclusief BTW.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op warmtepompen en/of vergunningverleners.

Interesse in deze masterclass?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier.

Heb je nog andere vragen?

Neem dan contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Op verzoek is deze masterclass ook online en in-company af te nemen.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Masterclass/webinar

Persoonlijke gegevens