Opleidingen

Masterclass Installatiegeluid warmtepompen/airco’s

Warmtepompen en airco’s blijven een sterke groei hebben in aantallen en in warmteproductie. Vanaf 2021 worden er geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken op de perceelsgrens met een andere perceel dat is bestemd voor wonen. Met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmte- of koude opwekkingsinstallaties en wordt de ontwikkeling van stillere installaties bevorderd. Deze geluidseis zal de warmtepomp helpen in zijn verdere opmars, en ook de ontwikkeling van nieuwe stillere warmtepompen versnellen. De verwachting is dat de verkoop ook de komende tijd verder doorgroeit.

Inhoud en resultaat:

Tijdens de masterclass Installatiegeluid warmtepompen/airco’s komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat zijn de geluidseisen voor warmtepompen en waarop zijn deze gebaseerd?
  • Het wettelijk kader en de werkingssfeer; Bouwkundige eisen en de relatie met het Bouwbesluit en voorschriften voor installatie
  • Rekentool geluid warmtepompen
  • Maatregelen, oplossingen en tips
  • Casuïstiek, al dan niet door de deelnemers zelf aangedragen
Meerwaarde van deze masterclass:

Na het volgen van deze masterclass ben jij op de hoogte van:

  1. de geluidseisen m.b.t. installatie van warmtepompen en de bepalingsmethode daarvan
  2. hoe men op basis van akoestische berekeningen aannemelijk kan maken te voldoen aan de geluidseis
  3. het nut van verschillende maatregelen en oplossingen om geluid te beperken
De docenten:

Deze masterclass wordt gegeven door Mike Dijkstra en Fabian Wieland. Beiden werken bij LBP|SIGHT. LBP|SIGHT is een landelijk opererend advies- en ingenieursbureau op de gebieden ruimte, milieu en bouw. Mike werkt al ruim 20 jaar op het gebied van geluid en trillingen en houdt zich onder andere bezig met industrielawaai, bedrijvenlawaai en windturbinegeluid. Hij heeft veel ervaring in het uitvoeren van berekeningen, metingen en het geven van adviezen over binnen- en buiten opgestelde installaties zoals warmtepompen. Fabian werkt ruim 6 jaar bij LBP|SIGHT en houdt zich bezig met omgevingsgeluid zoals industrielawaai, weg- en railverkeerslawaai, sportgeluid (zoals padel en tennis) en installatiegeluid. We zien dat het actuele onderwerp warmtepompen veel klanten zich bezighouden: waar kunnen de warmtepompen het beste opgesteld worden? Welk geluidvermogen mag de pomp maximaal hebben? Is er nog hinder als er wordt voldaan aan de wettelijke geluidnormen?

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op warmtepompen en/of vergunningverleners.

Interesse in deze masterclass?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Op verzoek is deze masterclass ook online en in-company af te nemen.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Masterclass/webinar

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!