Opleidingen

Masterclass Jurisprudentie omgevingsrecht

Masterclass jurisprudentie omgevingsrecht

Nu per 1-1-2024 de Omgevingswet in werking is getreden is het belangrijk om goed zicht te krijgen op de jurisprudentie die zich ontwikkelt. Hoe gaat de (voorlopige voorzieningen-)rechter om met bijvoorbeeld verzoeken tot schorsing c.q. vernietiging van een BOPA? En: hoe beoordeelt de Afdeling straks de eerste (wijzigingen van) het omgevingsplan? Deze (en meer) onderwerpen komen in deze masterclass aan de orde. Centraal staat de belangrijkste jurisprudentie die in het afgelopen half jaar – het eerste jaar van inwerkingtreding van de Omgevingswet – naar voren is gekomen in de omgevingsrechtpraktijk.

Inhoud en resultaat masterclass:

Tijdens deze masterclass krijg je een solide inkijk in de belangrijke veranderingen die zich het afgelopen half jaar hebben voorgedaan in de omgevingsrecht-jurisprudentie. Het gaat om uitspraken van de rechtbanken maar ook van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De volgende onderwerpen passeren de revue:

 • ‘Ruimtelijke ordening’ (thans: fysieke leefomgeving, evenwichtige toedeling van functies aan locaties):
  • Omgevingsplannen
  • OPA- en BOPA-omgevingsvergunningen
 • Natuurbeschermingsrecht
  • Rechtspraak over het nieuwe natuurbeschermingsrecht (binnen de in de Omgevingswet geïntegreerde Aanvullingswet natuur)
 • Milieurecht
  • Jurisprudentie over Bal, maatwerk, gelijkwaardige maatregelen
 • Handhavingsjurisprudentie
  • Hoe gaat de rechter om met de nieuwe Omgevingswet in relatie tot handhaving?
Doelgroep:

Deze masterclass is geschikt voor RO, VTH-ers en juristen (omgevingsrecht en bestuursrecht).

Docent:

De masterclass wordt verzorgd door mr. L.H.J. (Lukas) Baars. Lukas is partner en senior adviseur fysieke leefomgeving bij KokxDeVoogd. Momenteel is Lukas werkzaam voor een aantal gemeenten waarbij hij zorgt voor de implementatie van de bruidsschat- en Bkl-regels in het omgevingsplan. Lukas is als ervaren senior adviseur omgevingsrecht verantwoordelijk voor diverse projecten (o.m. op Ministerieel niveau), met focus op de nieuwe Omgevingswet (impactanalyses nieuwe Omgevingswet-regelgeving, diverse advisering op het gebied van het nieuwe omgevingsrecht).

Interesse in deze masterclass?

Heb je belangstelling in deze masterclass? Vul dan onderstaand formulier in. Mocht je vragen hebben neem dan contact met ons op. Telefoonnummer 040 – 2949005 of via email opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Op verzoek is deze masterclass ook in-company af te nemen of online te volgen.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Masterclass/webinar

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!