Klantportaal  |  Leerplatform

Maatwerkopleiding Omgevingswet

Omgevingswet
Maatwerkopleiding

Als de Omgevingswet in werking treedt moet uw organisatie daar klaar voor zijn. Het komende jaar zullen uw medewerkers dus ontwikkeltrajecten moeten doorlopen om qua kennis en vaardigheden te kunnen voldoen aan de eisen die de Omgevingswet aan hen stelt. Wij kunnen u hierbij ondersteunen en bieden zowel maatwerk als vaste programma’s aan om de medewerkers te helpen aan de slag te gaan met de komende uitdagingen. Wij geloven hierbij in de kracht van maatwerkprogramma’s, afgestemd op de behoeften van (groepen) medewerkers. Dit kan flexibel worden ingericht met een programma dat bestaat uit een samenstelling van afgestemde modules.

Lesmethode
Onze opleidingsprogramma’s zijn opgezet vanuit “blended learning”, een geïntegreerde combinatie van didactische methodes en instrumenten. Dit bestaat meestal uit traditioneel contactonderwijs gecombineerd met e-learning, webinars, workshops en praktijkopdrachten. Daarnaast kan coaching worden ingezet om individuele cursisten in hun praktijk te ondersteunen. Bij het opleidingstraject voor de Omgevingswet gaan wij uit van de volgende opzet:

 1. Bewustwording:
  Een korte fase waarin de focus ligt op de bewustwording bij alle medewerkers die met de Omgevingswet in aanraking kunnen komen. Daarnaast doen medewerkers die al eerder moeten werken aan de voorbereiding van de Omgevingswet in deze fase basiskennis op.
 2. Maatwerk:
  Een fase waarin maatwerk voor de organisatie wordt ontwikkeld. De inhoud van deze fase wordt bepaald door de betrokken medewerkers en management.
 3. Training:
  In de derde fase worden, enkele maanden voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, de betrokken medewerkers getraind op de aspecten die voor hen van belang zijn.
 4.  Proeftuinen:
  Tijdens de uitvoering van fase 2 wordt gestart met proeftuinen en deze loopt door in fase 3. Hierbij worden in overleg wisselende projectgroepen samengesteld. Door deze groepen wordt geoefend met de toepassing van de Omgevingswet op relevante aspecten of praktijkcasussen.

Samenwerking Academie fysieke leefomgeving
Voor het opleidingstraject Omgevingswet werken we samen met de Academie fysieke leefomgeving. Academy fysieke leefomgeving is een sterke kennispartner die is gespecialiseerd in het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen binnen de fysieke leefomgeving. Academy fysieke leefomgeving heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met de toepassing van moderne onderwijsvormen bij de training van medewerkers van overheden zoals gemeenten en omgevingsdiensten. Als consortium zijn wij ervan overtuigd dat wij de omvang van het gewenste trainingstraject uitstekend kunnen invullen alsmede het gewenste kennisniveau op excellente wijze kunnen aanbieden.

Bent u geïnteresseerd?


Voor meer informatie of voor een offerteaanvraag: stuur een mail naar opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl, of bel 040 294 9005. Wij staan u graag te woord!