Opleidingen

Masterclass Grondexploitaties

Tijdens de masterclass Grondexploitaties wordt op een praktijkgerichte manier de werking en invloedsfactoren op een (gemeentelijke) grondexploitatie behandeld. Dit wordt gedaan door samen met de cursisten een concrete grondexploitatie te behandelen. 

Module Grondexploitaties:

Tijdens dit dagdeel masterclassGrondexploitatie” komen de navolgende onderwerpen aan bod: 

 1. Wat is een grondexploitatie: 
  • Opzet van een grondexploitatiemodel 
  • Werking van een grondexploitatie 
  • Hoe wordt het resultaat berekend 
  • Invloed van de parameters op het resultaat
 2. Grondexploitatie bij een derde partij
  • Samenwerkingsvormen 
  • Publiekrechtelijk kostenverhaal 
  • Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling
 3. Grondexploitatie en de ruimtelijke opgave:
  • Raming van de kosten 
  • Waarderingsmethodieken van opbrengsten (grondprijzen) 
  • Fasering binnen een grondexploitatie
  • Eisen vanuit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
  • Methodiek van risicomanagement Het financiele huishoudboekje: Hoe wordt de (tussentijdse) winst berekend
Meerwaarde:

Na afloop van deze masterclass weet de deelnemer wanneer sprake is van een grondexploitatie en waardoor het resultaat van een grondexploitatie wordt beïnvloed. Hoe om te gaan met risico en welke verslagleggingsregels van toepassing zijn.

Doelgroep:

Deze masterclass is ontwikkeld voor de professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten, provincies of waterschappen.  

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

De Grondexploitatie masterclass wordt gegeven door docent Paul Maas. Tijdens de module wordt de theorie vanuit een praktijkgerichte benadering besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd op basis van hun kennis en ervaring bij bijvoorbeeld gemeenten.  

Extra informatie:

Anderlechtstraat 15, 5628 WB Eindhoven 

Deze module kan niet online worden gevolgd. 

Interesse in deze masterclass?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Op verzoek is deze masterclass ook in-company af te nemen.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Masterclass/webinar

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!