Opleidingen

Masterclass PGS 31

Steeds vaker komen incidenten voor met gevaarlijke stoffen met een grote impact voor het milieu. Toezicht en vergunningverlening op het opslaan en (be- en ver-)werken met gevaarlijke stoffen maakt dan ook een belangrijke onderdeel uit van de werkzaamheden van een toezichthouder en/of vergunningverlener. In de module PGS 31 wordt ingegaan op de opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties. Hieronder vallen ook mengsels van gevaarlijke stoffen op waterbasis.

In de PGS 31 komen het ontwerpen, bouwen, gebruiken (in werking hebben van), onderhouden en inspecteren/herclassificeren van tankinstallaties aan bod. Het doel van de PGS 31 is om met deze regels een aanvaardbaar beschermingsniveau voor zowel mens als milieu tot stand te brengen.

Inhoud en resultaat:

Tijdens deze masterclass komen de algemene voorschriften voor alle opslagvoorzieningen (hoofdstuk 3) uitgebreid aan bod, waaronder:

  • waarom is de PGS 31 ontwikkeld?
  • Het wettelijk kader en de werkingssfeer en voorschriften ten aanzien van opslag en transport
  • Het ontwerp van de tankinstallatie inclusief veiligheids- en beheersmaatregelen, keuring, controle, registratie en documentatie van tanksinstallaties
  • Casuïstiek, al dan niet door de deelnemers zelf aangedragen.
Meerwaarde van deze masterclass:

Na het volgen van deze masterclass ben jij zelfstandig in staat om:

  1. Te beoordelen wanneer PGS 31 van toepassing is;
  2. Wanneer een vergunning een verwijzing moet maken naar de PGS 31;
  3. Welke eisen er gesteld worden aan een PGS 31 tank;
  4. Een beoordeling te maken of ontwerp, gebruik en inspectie aan de eisen uit de PGS 31 wordt voldaan.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Deze masterclass draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van gevaarlijke stoffen.

Docent:

Deze masterclass wordt verzorgd door Jan Peter van Santen. Jan Peter is eigenaar van Van Santen veiligheids en milieuadvies waarmee hij bedrijven en overheidsinstanties ondersteunt m.b.t. milieuwet- en regelgeving. Samen met zijn jarenlange ervaring als toezichthouder op het gebied van veiligheid en milieu verzorgt Jan Peter al jarenlang opleidingen op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Datum:

Deze masterclass heeft recent plaatsgevonden en zal in 2024 opnieuw worden aangeboden.

Interesse in deze masterclass?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Op verzoek is deze masterclass ook online en in-company af te nemen.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Masterclass/webinar

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!