Opleidingen

Masterclass PGS 15 & ADR

Steeds vaker komen incidenten voor met gevaarlijke stoffen met een grote impact voor het milieu. Toezicht en vergunningverlening op het opslaan en (be- en ver-)werken met gevaarlijke stoffen maakt dan ook een belangrijke onderdeel uit van de werkzaamheden van een toezichthouder en/of vergunningverlener. In de module PGS 15 wordt ingegaan op de verpakking, labeling, opslag en de noodzakelijke voorzieningen die getroffen moeten worden.

Inhoud en resultaat:

Tijdens deze masterclass komen de algemene voorschriften voor alle opslagvoorzieningen (hoofdstuk 3) uitgebreid aan bod, waaronder:

 • bouwkundige eisen, ventilatie, verwarming
 • brandpreventieve maatregelen
 • maatregelen bij incidenten
 • productopvang, kwaliteit van vloeren en stellingen
 • etikettering en verpakking
 • preventieve handelingen bij incidenten
 • stoff­enscheiding
 • administratie/documentatie

Daarnaast wordt tijdens de masterclass hoofdstuk 4 behandeld, waarin aanvullende voorschriften voor opslagvoorzieningen voor > 10.000 kg of > 1.000 kg zeer giftige stoffen zijn opgenomen. Hierin staan de extra preventieve eisen voor alle beschermingsniveaus:

 • bereikbaarheid
 • vakkenscheiding
 • maximum oppervlak
 • productopvang
Na afloop van deze masterclass:

Na het volgen van deze masterclass ben jij zelfstandig in staat om:

 1. De samenhang tussen de verschillende wetgeving (PGS 15, ADR, GHS en het bouwbesluit) te herkennen;
 2. Gevaarlijke stoffen (in verpakkingen) te herkennen;
 3. De opslag voorzieningen van gevaarlijke stoffen (ADR hoofdstuk 3 en 4) te beoordelen en controleren;
 4. Onverenigbare combinaties van stoffen te herkennen
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Deze masterclass draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van gevaarlijke stoffen.

Interesse in deze masterclass?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Op verzoek is deze masterclass ook online en in-company af te nemen.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Masterclass/webinar

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!