Opleidingen

Masterclass PGS 15 & ADR

Steeds vaker komen incidenten voor met gevaarlijke stoffen met een grote impact voor het milieu. Toezicht en vergunningverlening op het opslaan en (be- en ver-)werken met gevaarlijke stoffen maakt dan ook een belangrijke onderdeel uit van de werkzaamheden van een toezichthouder en/of vergunningverlener. In de module PGS 15 wordt ingegaan op de verpakking, labeling, opslag en de noodzakelijke voorzieningen die getroffen moeten worden.

Inhoud en resultaat:

Tijdens deze masterclass komen de algemene voorschriften voor alle opslagvoorzieningen (hoofdstuk 3) uitgebreid aan bod, waaronder:

 • bouwkundige eisen, ventilatie, verwarming
 • brandpreventieve maatregelen
 • maatregelen bij incidenten
 • productopvang, kwaliteit van vloeren en stellingen
 • etikettering en verpakking
 • preventieve handelingen bij incidenten
 • stoff­enscheiding
 • administratie/documentatie

Daarnaast wordt tijdens de masterclass hoofdstuk 4 behandeld, waarin aanvullende voorschriften voor opslagvoorzieningen voor > 10.000 kg of > 1.000 kg zeer giftige stoffen zijn opgenomen. Hierin staan de extra preventieve eisen voor alle beschermingsniveaus:

 • bereikbaarheid
 • vakkenscheiding
 • maximum oppervlak
 • productopvang
Na afloop van deze masterclass:

Na het volgen van deze masterclass ben jij zelfstandig in staat om:

 1. De samenhang tussen de verschillende wetgeving (PGS 15, ADR, GHS en het bouwbesluit) te herkennen;
 2. Gevaarlijke stoffen (in verpakkingen) te herkennen;
 3. De opslag voorzieningen van gevaarlijke stoffen (ADR hoofdstuk 3 en 4) te beoordelen en controleren;
 4. Onverenigbare combinaties van stoffen te herkennen
Kosten:

De kosten voor deze masterclass bedragen € 525,00 exclusief BTW.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Deze masterclass draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van gevaarlijke stoffen.

Datum

Voor deze masterclass is nog geen nieuwe datum bekend.

Interesse in deze masterclass?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Op verzoek is deze masterclass ook online en in-company af te nemen.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Masterclass/webinar

Persoonlijke gegevens