Opleidingen

Masterclass Provinciale Omgevingsverordening

Masterclass Provinciale Omgevingsverordening

Vanuit de Omgevingswet moet de provincie naast de omgevingsvisie ook een omgevingsverordening vaststellen voor haar grondgebied. In de omgevingsvisie staat wat de provincie wil bereiken en wat ze wil doen om dat te bereiken. Soms vraagt dat om een nadere uitwerking van beleid en maatregelen in een (beleids)programma, soms zijn er regels nodig die helpen om de ambities te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het beschermen van belangrijke waarden als het drinkwater of de natuurgebieden. In de omgevingsverordening worden alle provinciale regels opgenomen voor de fysieke leefomgeving, zoals:

  • Regels voor activiteiten: hierin staan voorwaarden die gelden als een initiatiefnemer die activiteit wil verrichten. Soms geldt er een meldingsplicht of vergunningplicht.
  • Instructieregels voor gemeenten: hierin staan regels die gemeenten moeten betrekken bij het vaststellen van een omgevingsplan.

Deze masterclass behandelt de belangrijkste aspecten van de provinciale omgevingsverordening, gerelateerd aan de provinciale taken en bevoegdheden uit de Omgevingswet.

Tijdens deze Masterclass wordt ingezoomd op de aandachtspunten vanuit de Provincie en met name de:
  • Omgevingsverordening Noord-Brabant voor de gemeentelijke besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen;
  • Algemene principes voor een evenwichtige toedeling van functies, waaronder het principe van water en bodem sturend;
  • Toepassing van maatwerk met als doel omgevingskwaliteit en de ‘Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit’ o.g.v. artikel 5.14 Omgevingsverordening;
  • Mogelijkheden om energietransitie en klimaatadaptie in omgevingsplannen te verankeren;
  • Voorbeschermingsregels van de provincie in het gemeentelijke omgevingsplan;
  • Ontwikkelen met toepassing van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) en adviesrecht GS;
  • Vragen vanuit de deelnemers.
Na afloop van deze masterclass:

Ben jij op de hoogte van de laatste nieuwtjes rondom de Omgevingsverordening, toepassing van de BOPA en de beleidsregel Maatwerk omgevingskwaliteit. Daarnaast weet jij waar je moet zijn voor nadere informatie rondom plannen in een bepaalde regio.

Doelgroep:

Vergunningverleners/plantoetsers, opstellers van omgevingsplannen, juristen en toezichthouders die voor gemeenten en omgevingsdiensten werken, zowel RO-, bouw- als milieu­functionarissen.

Docent:

Esther Vos, projectleider Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant, kent de ‘ins and outs’ van de Omgevingsverordening. Daarnaast heeft Esther ruime ervaring vanuit planbegeleiding en het adviseren over bestemmingsplannen en heeft zij zich de laatste jaren vooral gespecialiseerd in de implementatie van de Omgevingswet.

Interesse in deze masterclass?

Op dit moment heeft deze masterclass recent plaatsgevonden en is er nog geen nieuwe datum gepland. Heb je belangstelling in deze masterclass? Vul dan onderstaand formulier in, dan houden wij je op de hoogte. Mocht je vragen hebben neem dan contact met ons op. Telefoonnummer 040 – 2949005 of via email opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Masterclass/webinar

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!