Opleidingen

Masterclass Verdieping Omgevingsrecht inclusief Omgevingswet

Masterclass:

Deze masterclass behandeld;

  • De historie en (juridische) inhoud van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en de Omgevingswet (OW).
  • Er wordt speciale aandacht besteed aan de instrumenten die gebruikt kunnen worden in de WRO en OW, de verschillen tussen de WRO en OW en participatie.
  • Er worden praktijkvoorbeelden behandeld en besproken.
Meerwaarde:

Na afloop van deze training:

  • Heb je kennis van de historische en juridische context van de Wet op de Ruimtelijke ordening en de Omgevingswet;
  • Kan je in de praktijk casussen behandelen/beoordelen op basis van de WRO en de Omgevingswet.
Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens deze modules wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over, en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Datums:

Verdieping Omgevingsrecht/Omgevingswet 1

Verdieping Omgevingsrecht/Omgevingswet 2

Verdieping Omgevingsrecht/Omgevingswet 3

Op verzoek zijn deze modules ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze modules?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Opleiding
3Factuurgegevens
4Voorwaarden

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!